Kontakt Den Juridiske Skole

 • profile image

  Liselotte Madsen

  Professor med særlige opgaver

 • Arbejdsfunktioner

  • Liselotte er professor MSO i skatteret og blev ansat ved Juridisk Institut 1. marts 2013. Hun er cand.merc.jur. fra Aalborg Universitet og cand.jur. fra Aarhus Universitet. Liselotte forsker i skatteretlige emner og sidder i repræsentantskabet for Dansk Skattevidenskabelig Forening. Hun er dansk redaktør på tidsskriftet Nordic Tax Journal og optaget som medlem af European Association of Tax Law Professors (EATLP). Liselotte har publiceret flere bøger og adskillige artikler om skatteretlige emner. Liselotte har været studieleder og studienævnsformand siden 2016. Hun underviser pt. ikke, da hun er studieleder, men er fagansvarlig for alle skatteretlige fag.
 • profile image

  Birte Solvej Neve

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Afdelingsleder - Studiesekretariatet
  • Faglig leder i studiesekretariatet. Herunder bl.a. opgaver i forbindelse med kvalitetssikring af uddannelserne samt økonomi, regnskab og budget for Den Juridiske Skole og Det Juridiske Studienævn. Behandling af merit- og dispensationssager.
  • Elevansvarlig for Instituttets elev.
 • profile image

  Birgitte Thomsen Bisgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • 1.-2. semester Jura og Erhvervsøkonomi-jura
  • Referent for studienævn for Jura- og Erhvervsøkonomi-jurauddannelsen
 • profile image

  Hanne Kragh

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Sekretær for Jura og Erhvervsøkonomi-jura Valgfag 6. - 8. og 9. semester
  • Arbejdsmiljørepræsentant
 • profile image

  Lotte Max Olsen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Ansvarlig for 3.-7. semester jura (Obligatoriske fag)
  • Ansvarlig for 3.-7. semester erhvervsøkonomi-jura (Samlæste fag)
 • profile image

  Joan Yde Ulstrup

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær for 3.-7. semester på Jurauddannelsen (Obligatoriske fag)
  • Sekretær for Aftagerpanelet for Jurauddannelsen
  • Ansvarlig for retningslinjer på Den Juridiske Skole
  • Ansvarlig for semesterstart (Moodle mv.) på Den Juridiske Skole
  • Ansvarlig for studentermedhjælpere og studievejledere på Den Juridiske Skole
  • Ansvarlig for indberetning af data til Uddannelseszoom på Den Juridiske Skole
  • Tovholder for studiemiljøet på Den Juridiske Skole