North Atlantic Law Programme

Den Juridiske Skole, Aalborg Universitet, samarbejder med det Grønlandske Universitet, Ilisimatusarfik, om udvikling af en jura- og en erhvervsøkonomijurauddannelse, der er målrettet Nord Atlantiske forhold. Samarbejdet omfatter såvel bacheloruddannelsen som kandidatuddannelsen på de to uddannelser.

Bachelorprogrammet: Tilbud om eksaminer i Nuuk og et 6. semester med grønlandsk ret

Studerende, der er omfattet af bachelorprogrammet, påbegynder deres uddannelse i Aalborg på Aalborg Universitet. Her følger de grønlandske studerende det samme undervisningsforløb som alle andre studerende optaget på uddannelsen, herunder også 1. semesters introduktionsforløb. De grønlandske studerende tilbydes sideløbende deltagelse i en studiesamling sammen med de andre grønlandske studerende på programmet. Studiesamlingen afholdes en gang månedlig, og anvendes til at drøfte fælles udfordringer, finde løsninger, etablere tutor og mentorforløb, planlægge studieforløb og eksamen. 1. september 2015 var der i alt indskrevet 12 grønlandske studerende på bacheloruddannelsen, fordelt med 4 studerende på 1. sem., 3 studerende på 3. sem. og 5. studerede på 5. semester. Hertil var der samme dato indskrevet 1 studerende på kandidatuddannelsens 7. semester. Året før var der til sammenligning indskrevet i alt 9 grønlandske studerende på bacheloruddannelsen

Bachelorprogrammet indeholder endvidere et eksamenstilbud til de studerende, der er omfattet af programmet, der giver mulighed for at gennemføre eksaminer fysisk på Ilisimatusarfik ved afslutningen af 1.- 6 semester. Dette gør det muligt for de studerende på programmet at befinde sig fysisk i Nuuk (eller efter omstændighederne andre dele af Grønland) i vintereksamensperioden (december, januar) og sommereksamensperioden (maj, juni, juli, august). Den studerendes rejseaktivitet er ikke finansieret af uddannelsen, men kan helt eller delvist finansieres via Det Grønlandske Selvstyrets årlige hjemrejseordning i samarbejde med Det Grønlandske Hus i Aalborg.

Bachelorprogrammet afsluttes med 6. semester, hvor den studerende blandt andet skal udarbejde et bachelorprojekt. Såfremt den studerende selv kan finde egnet bolig, kan specialet fysisk udarbejdes i Grønland eller på Færøerne. Projektet kan udarbejdes med udgangspunkt i Grønlandsk eller færøsk ret. Da der er begrænset offentlig adgang til færøske og grønlandske retskilder, skal projektet udarbejdes i samarbejde med en offentlig myndighed eller en virksomhed i Grønland eller på Færøerne, for herved at opnå adgang til de relevante retskilder og juridiske problemstillinger.

Den 1. juli 2015 afsluttede den første bachelorstuderende sin uddannelse med et bachelorprojekt om grønlandsk familieret, der var udarbejdet i samarbejde med Nuna-advokater i Nuuk.

Kandidatprogrammet: Valgfag målrettet Nord Atlanten og eksaminer i Nuuk 7. - 10. semester

Kandidatprogrammet viderefører eksamenstilbuddet således at det forsat er muligt at gennemføre eksaminer fysisk på Ilisimatusarfik ved afslutningen af semesteret.

Det Nord Atlantiske Juraprogram har endvidere til formål at tilvejebringe juridiske valgfag, der knytter sig til Nord Atlanten, herunder navnlig Færøsk ret og Grønlandsk ret. Dette gør det muligt for studerende, der følger kandidatprogrammet at vælge fag, der er umiddelbart kvalificerende til stillinger med juridiske indhold i det grønlandske og færøske samfund. Den studerende skal på kandidatuddannelsen vælge tre valgfag på både 8. og 9. semester. 7. semester består af tre obligatoriske fag, og 10. semester består af kandidatspecialet.

Valgfagene udvikles i samarbejde med blandt andet Ilisimartusarfik, det Færøske Universitet: Fróoskaparsetur Føroya, det islandske universitet: Akureyri, og Polar Law Institut.

Valgfagsprogrammet på kandidatdelen er endvidere en del af projektet ”North Atlantic Cross Border Law Cooperation”, der støttes officielt af Grønland, Danmark og USA gennem regeringssamarbejdet Joint Committee! Dette projektet har til formål, at sætte fokus på det grønlandske retssystem for herved at skabe akademiske, kulturelle og professionelle bånd på tværs af landenes grænser.

Det vil derfor være muligt at vælge fag, der udbydes fysisk på de universiteter, der indgår i valgfagssamarbejdet, eller på udlandsophold i eksempelvis USA. Nogle fag vil tillige være mulige at følge fysisk på det Grønlandske Universitet som en internetbaseret løsning.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et semester, hvor den studerende skal udarbejde kandidatspecialet. Specialet kan udarbejdes med udgangspunkt i Grønlandsk eller færøsk ret, og såfremt den studerende selv kan finde egnet bolig også fysisk udarbejdes i Grønland eller på Færøerne. Der er endvidere mulighed for at udarbejde specialet i samarbejde med en offentlig myndighed eller en virksomhed i Grønland eller på Færøerne.

Indskrivning som fuldtidsstuderende på jura eller erhvervsøkonomijurauddannelsen

Du skal søge om optagelse på jura eller erhvervsjurauddannelsen via KOT. Husk at skrive i din ansøgning, at du ønsker at følge Det Nordatlantiske jura program.

Grønlandske ansøgere

For grønlandske ansøgere er der indgået en særlig uddannelsesaftale, der sikrer at alle grønlandske ansøgere, der i deres adgangsgivende eksamen har en kvotient på mindst 6,0, er garanteret optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, hvis adgangskravene er opfyldt. Optagelsesgarantien gælder også uddannelser, hvor der er adgangsbegrænsning.

Grønlandske ansøgere, der ikke kan komme under den særlige grønlandsaftale på grund af for lav kvotient, kan søge om optagelse på lige fod med alle ansøgere via KOT.

Det er De Grønlandske Huse i Danmark, der administrerer uddannelsesaftalen, herunder også tildelingen af grønlandsk uddannelsesstøtte. Spørgsmål vedrørende denne ordning skal derfor rettes til Det Grønlandske Hus i Aalborg:
Det Grønlandske Hus i Aalborg
Umanakvej 25
9210 Aalborg SØ
Tlf: 98 14 68 00
www.dgh-aalborg.dk

 

 

         

Advisory board

Nuværende medlemmer

Anders Hjulmand
Advokat, Partner HjulmandKaptain

Christian Lundblad
Retspræsident, Retten i Aalborg

Evan Christensen
Partner, statsaut. revisor, EY

Klaus Georg Hansen
Institutleder Grønlands Universitet

Lise Lotte Terp
Sekretariatschef, Aalborg Havn Logistik A/S

Per Vestergaard Petersen
Advokat, Partner i LETT Advokatpartnerselskab

Rikke Albrektsen
Direktør, Social & Sundhed
Frederikshavn Kommune

Søren Stach Nielsen
Leder Det Grønlandske Hus

Thomas Trier Hansen
Advokat, Nordic Law Group ApS

Tidligere medlemmer

2013-2014: Jan Thrysøe
forhenværende Leder Det Grønlandske Hus

2013-2015: Thorkild Mørk Rønbøl Lauridsen, forhenværende direktør, Arctic Consensus

2013-2014: Jan Thrysøe, forhenværende leder, Det Grønlandske Hus