Studienævn

Studienævn for jura- og erhvervsøkonomi-jurauddannelsen

Det Juridiske Studienævn hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

Uddannelserne har adresse på Niels Jernes Vej 6A og 8A, 9220 Aalborg Øst.

Studienævnet har ansvaret for gennemførelsen af jura- og erhvervsøkonomi-jurauddannelsens 1.-10. semester.

Medlemmer af studienævn


repræsentanter på VIP-siden er følgende:

Professor MSO Liselotte Madsen - Studienævnsformand

Lektor Sten Bønsing

Lektor Birgit Feldtmann (stedfortræder for Professor Lars Bo Langsted)

Lektor Thomas Neumann

 

Repræsentanter på studentersiden er følgende:

Emil Johansson (Jura) - næstformand

Marie Munck Kristiansen (Jura)

Michael Kjærgaard (Erhvervsjura)

 

Sekretær for studienævnet: Birte Solvej Neve, mail: juridisk-studienaevn@law.aau.dk - telefon: 9940 8032

Mødeoversigt for Det Juridiske Studienævn 2017

Torsdag den 5. januar Dagsorden / Referat NJV 8A 2.26
Fredag den 3. februar Dagsorden / Referat  
Onsdag den 1. marts Dagsorden / Referat  
Mandag den 3. april Dagsorden / Referat  
Mandag den 1. maj Dagsorden / Referat  
Fredag den 9. juni Dagsorden / Referat NJV 8A, lokale 2.09
Onsdag den 16. august Dagsorden / Referat  
Fredag den 8. september Dagsorden / Referat  
Mandag den 23. oktober Dagsorden / Referat  
Onsdag den 1. november Dagsorden / Referat  
Fredag den 1. december Dagsorden / Referat  

Hvis ikke andet er anført afholdes mødet kl. 10:00-12:00, NJV 6b, lokale 102.

Mødeoversigt for Det Juridiske Studienævn 2016

Mandag den 11. januar Dagsorden / Referat NJV 8A 2.09
Tirsdag den 2. februar Dagsorden / Referat NJV 6B 1.02
Mandag den 14. marts Dagsorden / Referat NJV 6B 1.02
Fredag den 1. april Dagsorden / Referat NJV 6B 1.02
Mandag den 9. maj Dagsorden / Referat NJV 6B 1.02
Onsdag den 1. juni Dagsorden / Referat NJV 6B 1.02
Torsdag den 16. juni ekstraordinært møde Dagsorden / Referat NJV 6B 1.02
Mandag den 15. august Dagsorden / Referat NJV 6B 1.02
Fredag den 2. september AFLYST AFLYST
Torsdag den 8. september Dagsorden / Referat NJV 6B 1.02
Mandag den 10. oktober Dagsorden / Referat NJV 6B 1.02
Mandag den 7. november Dagsorden / Referat NJV 6B 1.02
Tirsdag den 29. november Dagsorden / Referat NJV 6B 1.02

Hvis ikke andet er anført afholdes mødet kl. 10:00-12:00

Mødeoversigt for Det Juridiske Studienævn 2015

Mandag den 12. januar Dagsorden - Referat NJV 8A, lok. 2.09
Tirsdag den 3. februar Dagsorden - Referat  
Mandag den  2. marts Dagsorden - Referat  
Mandag den  9. marts Dagsorden - Referat Ekstraordinært møde
Onsdag den  8. april Dagsorden - Referat  

Mandag den  4. maj

Dagsorden - Referat Ekstraordinært møde
Onsdag den 20. maj Dagsorden - Referat  

Mandag den  1. juni

Dagsorden - Referat  
Onsdag den 12. august Dagsorden - Referat  
Tirsdag den  1. september Dagsorden - Referat  
Mandag den 5. oktober Dagsorden - Referat  
Mandag den  2. november Dagsorden - Referat  
Tirsdag den  1. december Dagsorden - Referat  

Hvis ikke andet er anført afholdes mødet på Niels Jernes Vej 6B, lokale 1.02.

Mødeoversigt for Det Juridiske Studienævn 2014

Mandag den 13. januar Dagsorden - Referat  
Mandag den 3. februar Dagsorden - Referat  
Mandag den 3. marts   Dagsorden - Referat  
Tirsdag den 1. april   Dagsorden - Referat  
Onsdag den 9. april Dagsorden - Referat Ekstraordinært møde
Fredag den 2. maj Dagsorden - Referat  
Mandag den 2. juni  Dagsorden - Referat  
Tirsdag den 27. juni   Dagsorden - Referat  
Tirsdag den 12. august  Dagsorden - Referat  
Onsdag den 3. september Dagsorden - Referat  
Onsdag den 1. oktober   Dagsorden - Referat  
Mandag den 5. november  Dagsorden - Referat  
Mandag den 3. december  Dagsorden - Referat  


Møderne afholdes i lokale 1.02, Niels Jernes Vej 6B, fra kl. 10.00-12.00.

Emil Johansson, jurastuderende og næstformand

Emil Johansson, jurastuderende og næstformand

Indflydelse er kerneordet, når vi taler om studienævnet. Som studienævnsmedlem har du en direkte vej til at få indflydelse på din og dine studiekammeraters studietid, mens du er jura- eller erhvervsjurastuderende. Din stemme tæller lige så meget som studienævnets øvrige medlemmer.

Jeg valgte at stille op til studienævnet, da jeg ønskede at ændre på de små ting, der irriterede mig ved studiet i hverdagen. Det gik dog ved mit første studienævnsmøde op for mig, at det ikke kun var hverdagsproblemer, der var på dagsordenen. Som studienævnsmedlem har du indflydelse på alle strategiske overordnede beslutninger, såvel som dagligdags problemstillinger, der vedrører alt og alle på Juraens Hus.

Studienævnet træffer beslutninger, der primært vedrører de studerende. Derfor skal studienævnet også besættes af studerende, der brænder for at gøre en forskel i løbet af deres studietid.

Jeg kan kun anbefale, at du stiller op til studienævnet, da det vil udvikle dig personligt og fagligt, samtidig med at du kan være med til at forbedre din og dine studiekammeraters studietid.