Velkommen til Den Juridiske Skole

Studiesekretariatet byder velkommen til et nyt semester for både helt nye og nuværende studerende.

For helt nye studerende henviser vi til ”Info for nye studerende” for nærmere informationer om 1. semester for både jura- og erhvervsøkonomi-jurastuderende.

Her finder du information om jurauddannelsen og erhvervsøkonomi-jurauddannelsen. De to uddannelser omfatter udfordrende, strukturerede og veltilrettelagte bachelor- og kandidatforløb med høj grad af samlæsning.

Uddannelserne retter fokus mod juraen fra dag ét. På jurastudiet uddybes dette fokus intensivt, mens erhvervsøkonomi-jurastudiet foruden juraen omfatter erhvervsøkonomiske fag inden for finansiering, økonomistyring mv. Der er adgangsbegrænsning på jurauddannelsen (BA.jur), mens der er frit optag på erhvervsøkonomi-jurauddannelsen (HA-jur).

Se dig omkring på hjemmesiden, der også omfatter information om enkeltfag med henblik på videreuddannelse eller merit. Du er velkommen til at skrive eller ringe, hvis du ikke finder, det du søger.

/ Skoleleder Ulla Steen

Nyheder

Kontakt Den Juridiske Skole


Skoleleder Ulla Steen
E-mail: usteen@law.aau.dk
Tlf: 9940 9878


Studiesekretær Birte Solvej Neve
Erhvervsøkonomi-jura
2. - 6. semester (obligatoriske fag)
E-mail: birte@law.aau.dk
Tlf: 9940 8032


Studiesekretær Hanne Kragh
Jura og Erhvervsøkonomi-jura
6.(valgfag) - 10. semester
E-mail: hk@law.aau.dk
Tlf: 9940 8031


Studiesekretær Joan Yde
Jura og Erhvervsøkonomi-jura
1. semester
Jura
2. - 6. semester (obligatoriske fag)
E-mail: jyn@law.aau.dk
Tlf: 9940 9627