Projekter i IECC

Igangværende og planlagte projekter

  • Deltagelse med et paper om The Civil Law consequences of Corruption in International Commercial Contract ved the Congress of the International Academy of Comparative Law i Wien i perioden 20. – 27. juli 2014. (Lars Bo Langsted) 
  • Ph.d.-projekt om Cybercrime, udarbejdes i perioden 2012-2015 (Helena Lybæk Guðmundsdóttir)
     
  • Projekt Skattely. Projekt vedrørende definitioner, udbredelse og forebyggelse af skattely. (Thomas Rønfeldt (hovedansvarlig)
     
  • Projekt Cross border Corruption . Primo/medio 2015 afholdes en konference med henblik på udgivelse af konferencens indlæg i bog eller tidsskriftform. Konferencens tema er grænseoverskridende korruption i et sociologisk/juridisk/økonomisk lys. Særligt fokus vil være på skandinaviske firmaers handel med og i korruptionsplagede lande. Projektet er et spinoff fra et projekt om korruption i de nordiske lande støttet af Nordisk Forskningsråd for Kriminologi. (Lars Bo Langsted (ankermand) med deltagelse af bl.a. professor Per Ole Johansen fra Universitetet i Oslo)