AAU-professor udpeget til endnu et ministerielt udvalg

Professor Søren Sandfeld Jakobsen er udpeget til endnu et udvalg - denne gang det nye Blankmedieudvalg under Kulturministeriet.

Lagt online: 07.04.2017

Professor Søren Sandfeld Jakobsen fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet er netop blevet udpeget til endnu et udvalg under Kulturministeriet. Det nye Blankmedieudvalg skal undersøge, om blankmedieordningen bør justeres, så forbrugerne også skal kompensere rettighedshaverene, når de lovligt kopiere fx musik og film til deres computere, smartphones, tablets og lignende medier. 

I de gældende regler i ophavsretsloven stilles der kun krav om, at der knyttes vederlag til salget af løse blankmedier (blanke cd’er, dvd’er, usb-stik mv.). Men i dag kopierer forbrugerne i højere grad til integrerede lagringsmedier i computere, smartphones, tablets. mv. Udvalget skal derfor vurdere, i hvilket omfang privatkopieringen foregår, hvilke blanke lagringsmedier der skal omfattes af ordningen samt hvilket niveau kompensationen til rettighedshaverne skal ligge på.

På baggrund af udvalgets vurdering skal udvalget afgive anbefalinger herom til kulturministeren forud for udarbejdelse af lovforslag om ændring af ophavsretsloven medio 2017.

 

Læs mere om Blankmedieudvalget

Kommissorium for Blankmedieudvalget

 

Kontakt Søren Sandfeld Jakobsen

Professor Søren Sandfeld Jakobsen, mail: ssj@law.aau.dk
Telefon: 9940 9879

Niels Jernes Vej 6b - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9873 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332