Indstilling til årets underviser på SAMF

Indstilling til årets underviser på SAMF

Lagt online: 25.01.2017

Juridisk institut indstiller adjunkt Gitte Abrahamsen som årets underviser. Dette sker efter afstemning blandt de studerende.

Gitte Abrahamsen underviser i Familie- og arveret og Formueret III. I foråret 2016 har Gitte varetaget holdundervisning i Familie- og arveret på ba.jur., hvilket indbefatter 41 konfrontationstimer samt opgaveretning. I efteråret 2016 har Gitte varetaget undervisningen i Formueret III på ba.jur., i form af forelæsninger svarende til 54 konfrontationstimer. Gitte er yderligere fagansvarlig på Formueret III.

De studerende fremhæver både Gittes pædagogiske og faglige kapacitet, som begrundelse for at stemme på hende, lige som hendes nære kontakt til de studerende samt oprigtige interesse for dem, bliver nævnt som begrundelser for deres stemmer.

De studerende anfører bl.a.:

"Jeg har aldrig oplevet mere pædagogisk og velovervejet undervisning på jurastudiet. Samtidig betyder det meget, at man kan mærke, at Gitte brænder for undervisningen, og ikke mindst for, at vi studerende skal klare os godt og gå fra undervisningen med stort udbytte. En ildsjæl som Gitte kan mange undervisere med fordel lade sig inspirere af!"

"Gitte Abrahamsen er en vildt engageret og dygtig underviser, som både brænder for sit fag og for selve sin undervisning."

"Gittes undervisning er yderst pædagogisk og hun formår at forklare komplekse problemstillinger, så alle forstår dem."

"Det er tydeligt at Gitte virkelig interesserer sig for, at vi får mest muligt ud af undervisning - og hatten af for at hun forsøger at lære vores navne! Har den dybeste respekt for Gitte".
 

Professor Marianne Holdgaard, der er fagansvarlig for faget Familie- og arveret, hvor Gitte underviser, udtaler ligeledes: Gittes undervisning karakteriseret ved et helt unikt engagement, som ikke kun er rettet mod det faglige indhold. Det er i højt grad rettet mod de studerende, hvilket fx viser sig ved, at hun på sin forelæsningsrække på et fag, som ellers ikke er ret manges yndlingsfag, kan en stor del af navnene på de studerende til stede. Gittes særlige undervisningskompetence må også tilskrives hendes høje faglige (altid helt opdateret) niveau og pædagogiske tiltag, som fænger de fleste, nemlig fantasifulde eksempler og konkurrencer som fx brug af Kahoot."

Der er ingen tvivl om, at Gittes tilgang til undervisningen er et forbillede for, hvad der på Juridisk Institut betegnes som god undervisning. Gitte forstår at balancere mellem på den ene side undervisning på et højt fagligt niveau og på den anden side kvalificeret pædagogisk kompetence og stort personligt engagement.

Niels Jernes Vej 6b - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9873 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332