Lektor fra AAU skal være med til at designe nye løsninger indenfor deleøkonomi

Lektor fra AAU skal være med til at designe nye løsninger indenfor deleøkonomi

Lagt online: 13.01.2017

Lektor Marie Jull Sørensen fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet deltager i ekspertpanelet for platformsøkonomi. Ekspertpanelet er nedsat af HK og AKADEMIKERNE og består af repræsentanter for arbejdsmarkedsparter, platformsvirksomheder og forskning. Panelets formål er at komme med bud på, hvordan den danske arbejdsmarkedsmodel kan designes, så den kan håndtere de nye ansættelsesformer i platformsøkonomien.

Uber, Airbnb og GoMore er et par af de mest kendte eksempler på den voksende platformsøkonomi også kaldet deleøkonomi. De nye digitale virksomheder har gjort det lettere at skabe vækst og jobs men skaber også ansættelsesformer, der kan forandre det danske arbejdsmarked og jobaftagernes rettigheder til bl.a. ferie, barsel og pension.

Ekspertpanelet får til opgave at kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte vækst- og jobmuligheder ved platformsøkonomien samt skabe opmærksomhed om, hvad forandringerne kommer til at betyde for det danske samfund og arbejdsmarkedet især.

Panelet mødes til 4 temasessioner
Panelet vil hen over 2017 drøfte udviklingen af platformsøkonomien og forventningerne til fremtidens behov på arbejdsmarkedet og præsentere anbefalinger til, hvordan man kan styrke platformsøkonomiens udbredelse. Panelet vil mødes til 4 temasessioner:

  1. Digitale platforme – nye forretningsmodeller eller et gammelt forretningskoncept i ny klæder?
  2. Vækst, skat og konkurrence – mellem innovation og regulering
  3. Digitale platforme - og det sociale sikkerhedsnet
  4. Digitale opgaveplatforme med ordnede vilkår – fagbevægelsens ansvar

Panelets arbejde afsluttes med en konference på Christiansborg, hvor temaerne og resultaterne præsenteres og drøftes med politikere og interessenter i slutningen af 2017.

Niels Jernes Vej 6b - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9873 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332