Millionbevilling til forskning i politi-aktiviteter til søs

Lagt online: 17.11.2016

Billede fra Værnsfælles Forsvarskommando

Lektor Birgit Feldtmann fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet modtog i sommer sammen med sin forskningsgruppe en forskningsbevilling fra Det Frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv på godt 4,6 mio. kr. til forskningsprojektet “Policing at Sea (PolSEA)”. Forskningsprojektet er blevet søsat den 1. november og strækker sig over 2 år. Projektet er forankret på Aalborg Universitet og gennemføres med partnere på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Forskningsmidlerne tildeles særligt lovende projekter og har til formål at sikre gode rammer, som muliggør frembringelsen af fremragende danske forskningsresultater på et højt internationalt niveau.
 

”De 4,6 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd er en kæmpe anerkendelse for vores arbejde, og for mig også et bevis på, at vi arbejder med meget relevante problemstillinger, som kræver ny viden på området” udtaler lektor Birgit Feldtmann.

Projektet vedrører spørgsmål, som er ganske komplekse og yderst relevante for Danmark, for eksempel i forbindelse med flygtningekrisen i Middelhavet, hvor der kan være folke- og menneskeretlige hensyn at balancere op mod statssuverænitet og politiets opgaver. Overordnet sigter projektet på at kunne besvare spørgsmålet, om den internationale havret i sin nuværende form tilbyder en tilstrækkelig retlig ramme for forskellige politimæssige opgaver til søs, eller om der er behov for yderligere regulering. I denne sammenhæng undersøger projektet også, om de nationale retlige rammer ”spiller sammen” med den internationale ramme. De politimæssige opgaver til søs, som behandles under projektet, er mangfoldige og udgøre ud over flygtningekrisen i Middelhavet for eksempel også pirateribekæmpelse og politiopgaver i det arktiske havområde (ved Grønland). Projektet gennemføres i samarbejde med relevante interessenter (shippingindustrien, Søværnet) og skal både frembringe forskningsresultater af høj internationalt videnskabelig niveau og resultater, som kan bidrage til praktiske løsninger af de reelle problemer, som er forbundet med politiopgaver til søs.
 

Niels Jernes Vej 6b - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9873 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332