AAU logo

Center for Cyberkriminalitet og Cybersikkerhed (CCC)

Velkommen til Center for Cyberkriminalitet og Cybersikkerhed (CCC) ved Juridisk institut, Aalborg Universitet.

Centret er oprettet i 2014 og har til formål at initiere, gennemføre og formidle forskning indenfor to beslægtede og i praksis sammenhængende hovedområder: grænseoverskridende økonomisk kriminalitet og cybercrime. Gennem udgivelse af afhandlinger, bøger og artikler samt gennem afholdelse af og deltagelse i konferencer, symposier og seminarer, danner centeret rammen om forskning og netværksdannelse i såvel en dansk som en nordisk og international kontekst.

Det er en grundlæggende præmis for centeret at arbejdet sker i tæt dialog og samarbejde med omverdenen såvel offentlige myndigheder som private aktører. Kun derved sikres det, at forskningen og arbejdet til stadighed er relevant, aktuelt og anvendeligt.

CCC har base på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, hvor en række medarbejdere er knyttet til centeret. Derudover danner CCC ankerpunktet for et dansk netværk af aktører indenfor området. Inden for netværket udveksles erfaringer og synspunkter, ligesom netværkets medlemmer er naturlige sparringspartnere for udviklingen af nye forskningsprojekter og for igangsættelse af nationale og internationale konferencer. Centerets placering ved AAU giver endvidere en naturlig tilknytning til de tekniske-naturvidenskabelige miljøer på AAU, hvor der forskes i informationsteknologi og sikkerhedsspørgsmål.

Centeret ledes af en styregruppe, der rådgives af et Advisory Board. Medlemmer af Advisory Bord ses herunder.

PUBLIKATIONER I CCC

Se flere

Advisory Board

Senioranklager Dorte Køhler Frandsen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Underdirektør Borgere Lisbeth Rasmussen, SKAT

Kontorchef Helle Bøjen Larsen, Erhvervsstyrelsen

Afdelingsdirektør Christian Fröhlich, TDC

Politiassessor Kate Bryld Jaquerot, NC3, Rigspolitiet

Seniorjurist Anette Høyrup, Rådet for Digital Sikkerhed, Forbrugerrådet
 

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 7955 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332