AAU logo

Juridisk Institut

Center for Cyberkriminalitet og Cybersikkerhed (CCC)

Velkommen til Center for Cyberkriminalitet og Cybersikkerhed (CCC) ved Juridisk institut, Aalborg Universitet.

Centret er oprettet i 2014 og har til formål at initiere, gennemføre og formidle forskning indenfor to beslægtede og i praksis sammenhængende hovedområder: grænseoverskridende økonomisk kriminalitet og cybercrime. Gennem udgivelse af afhandlinger, bøger og artikler samt gennem afholdelse af og deltagelse i konferencer, symposier og seminarer, danner centeret rammen om forskning og netværksdannelse i såvel en dansk som en nordisk og international kontekst.

Det er en grundlæggende præmis for centeret at arbejdet sker i tæt dialog og samarbejde med omverdenen såvel offentlige myndigheder som private aktører. Kun derved sikres det, at forskningen og arbejdet til stadighed er relevant, aktuelt og anvendeligt.

CCC har base på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, hvor en række medarbejdere er knyttet til centeret. Derudover danner CCC ankerpunktet for et dansk netværk af aktører indenfor området. Inden for netværket udveksles erfaringer og synspunkter, ligesom netværkets medlemmer er naturlige sparringspartnere for udviklingen af nye forskningsprojekter og for igangsættelse af nationale og internationale konferencer. Centerets placering ved AAU giver endvidere en naturlig tilknytning til de tekniske-naturvidenskabelige miljøer på AAU, hvor der forskes i informationsteknologi og sikkerhedsspørgsmål.

Centeret ledes af en styregruppe, der rådgives af et Advisory Board. Medlemmer af Advisory Bord ses herunder.

Artikler

  • +

    Sustainable Cybersecurity? Rethinking Approaches to Protecting Energy Infrastructure in the European High North

    Sandra Cassotta and Roman Sidortsov

    In this paper, the authors argue for rethinking the existing cybersecurity governance structures and propose an approach that connects cybersecurity and environmental governance. Rapidly increasing digitization has positively contributed to economic and social development and helped increasing environmental protection. However, it also made socio-technical systems, energy systems, for example, and ecosystems more vulnerable to cyber-threats. Certain conditions such as remoteness, seasonal darkness, and severe climate that is becoming less predictable due to global climate change – the kind of conditions present in the Arctic European High North (EHN) – amplify the impacts of a potential cyber-attack. Although these exceptionally critical infrastructure conditions (ECIC), pose inordinate and immense governance challenges, the existing national and international legal frameworks treat them in a fragmented manner. The authors draw upon environmental law principles and outline the contours of a coherent and cohesive risk-based, pluralistic, and polycentric legal framework that they see as a critical part of the new ECIC governance regime.

    Find the article here.

Advisory Board

Senioranklager Dorte Køhler Frandsen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Underdirektør Borgere Lisbeth Rasmussen, SKAT

Kontorchef Helle Bøjen Larsen, Erhvervsstyrelsen

Afdelingsdirektør Christian Fröhlich, TDC

Politiassessor Kate Bryld Jaquerot, NC3, Rigspolitiet

Seniorjurist Anette Høyrup, Rådet for Digital Sikkerhed, Forbrugerrådet
 

KONTAKT

Institutleder Ulla Steen
Institutleder Ulla Steen
Tlf: 9940 9878
E-mail: usteen@law.aau.dk  

UK Version
Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332