AAU logo

Juridisk Institut

Visning af nyheder fra CCC

Oplæg om fake news

Lagt online: 07.02.2019

Professor Søren Sandfeld Jakobsen holdt d. 29. januar 2019 oplæg om ”fake news” for Ytringsfrihedskommissionen under Justitsministeriet. Fake news er spredning af decideret falsk eller vildledende information for at skade væsentlige samfundsværdier, fx folketingsvalg, eller påvirke den offentlige opnion. Oplægget behandlede reguleringen af fake news efter dansk ret, herunder om der er brug for lovændringer på området.