AAU logo

Juridisk Institut

Igangværende og planlagte projekter i CCC

Igangværende projekter 


POLITIETS EFTERFORSKNING PÅ INTERNETTET

Projektet har til formål at analysere rammerne for politiets efterforskning på internettet. Retsplejeloven indeholder ikke en særskilt regulering af dette område, hvorfor rammerne for politiets efterforskning på internettet i høj grad må fastlægges ved, at de nye, dynamiske efterforskningsmetoder på internettet sammenholdes med retsplejelovens regulering af de tvangsindgreb, der bruges i den fysiske verden, såsom ransagning, observation, indgreb i meddelelseshemmeligheden mv. Delemner i projektet vil bl.a. være hackingbestemmelsen efter straffeloven, politiets infiltration og agentvirksomhed på internettet samt beslaglæggelse og konfiskation af hjemmesider.

Lene Wacher Lentz er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden 1. august 2016 - 31. juli 2019


DE RETLIGE KRAV TIL DIGITAL OVERVÅGNING

Det primære formål med afhandlingen bliver at undersøge om retten til privatlivets fred sikres og respekteres når staten overvåger borgerne på internettet til brug for efterforskning af blandt andet cybercrime, og hvem der varetager borgerens rettigheder i forbindelse hermed.

Hovedfokus i afhandlingen vil være borgerens grundlæggende ret til privatliv, hvad dette indebærer i forhold til overvågning, hvordan borgerens ret sikres i forbindelse med vedtagelse af nye love og implementering af EU-direktiver og hvordan retten sikres i forhold til behovet for digital overvågning

Tanja Kammersgaard Christensen er ph.d.-stipendiat og er indskrevet i perioden 1. februar 2016 - 31. januar 2019


Klimaændringer, miljøtrusler og Cyber Security i europæisk High Nord 

Et projekt på tre år fra januar 2017 til december 2019, består af en arbejdsgruppe pakke 4 (WP4) om ”Klimaændringer, miljøtrusler og Cyber Security i europæisk High Nord (EHN)”  med lektor Sandra Cassotta som ansvarligt. Projektet er hostet og administreret af Institut for Sikkerhed og Udvikling (ISDP), der er baseret i Stockholm, hvor Sandra er tilknyttet som ekspertforsker. De centrale forskningsspørgsmål af denne WP er at identificere forholdet mellem klimaændringer og cybersikkerhed i EHN, at identificere, kontrollere og regulere miljøtrusler i tilknytning til it-sikkerhed og til at forstå, hvad er de aktuelle cyber trusler (og motivationen bag dem) til Kritiske infrastrukturer i energibranchen i EHN. Dette Working pakke er en del af en kollektiv tværfagligt projekt grundlagt af NordForsk titlen ” Enablement besides Constraints: Human Security and a Cyber Multi-disciplinary framework in the European High North (ECoHuCy)”. For mere information om dette projekt, se nærmere på Arktisk Centers hjemmeside. 
Sandra Cassotta er ikke permanent medlem af Research Cyber- Center, men arbejder med forskningsområder (miljø- og klimaregulering), der har links til cybersikkerhed.

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332