AAU logo

Juridisk Institut

Arrangementer

Ph.d.-forsvar ved Bjørn Holtze

Bjørn Holtze forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen: ”Lønmodtagerens retsstilling ved overenskomstimplementering af EU-direktiver”

Tidspunkt

25.10.2019 kl. 13.00 - 18.00

Beskrivelse

PH.D.-VEJLEDER:

Professor MSO, John Klausen, Aalborg Universitet

PH.D.-BEDØMMELSESUDVALG:

  • Lektor, Jesper Lindholm, Aalborg Universitet (formand)
  • Bedømmer 1, professor, Jens Kristiansen, Københavns Universitet
  • Bedømmer 2, lektor, Annamaria Westregård, Lund Universitet

Juridisk Institut er vært ved en reception efter forsvaret.
Tilmelding til forsvar og reception skal ske via reception@law.aau.dk senest d. 18. oktober 2019

Arrangør

Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Ø, lokale 15

Tilmelding inden

18.10.2019 kl. 15.00

Tilmeld dig til

reception@law.aau.dk

Gå til arrangementslisten

Se flere