Juridisk Institut

Arrangementer

Politiets hemmelige efterforskning på internettet

Internettet har medført nye former for kriminalitet, såsom hacking, databedrageri samt deling af billedmateriale uden samtykke. Kriminalitet på internettet rejser en række interessante spørgsmål i forhold til rammerne for politiets efterforskningsarbejde, idet retsplejeloven ikke indeholder særlige bestemmelser om internettet. Mød adjunkt, ph.d. Lene Wacher Lentz, som står bag afhandlingen ’Politiets hemmelige efterforskning på internettet’, som netop adresserer disse spørgsmål.

Tidspunkt

09.02.2022 kl. 17.15 - 19.30

Beskrivelse

Inden for de seneste to år er antallet af ofre for it-kriminalitet steget med 32%. Det anslås, at knap 20.000 danskere var udsat for identitetstyveri i 2020. Når forbrydelsen sker på internettet, kan gerningsmanden fx sløre sin identitet, og netop det er en udfordring for politiets efterforskningsarbejde.

Med afsæt i sin forskning vil Lene Wacher Lentz blandt andet dele ud af sin viden om de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, som indtræder i situationer, hvor politiet som led i deres efterforskning hemmeligt skaffer sig adgang til borgerens data eller interagerer med borgeren under dække af at være en almindelig borger.

Deltagere kan derudover møde André fra Nordjyllands Politi, som vil give et indblik i, hvordan politiet i dag bruger digitale efterforskningsmetoder til forebyggelse og efterforskning af it-kriminalitet. Vi spørger dem begge, om de mener, at retsplejelovens regler for politiets efterforskning i den fysiske verden kan overføres på den efterforskning, der sker på internettet.

 Aftenen sluttes af med et tapasbord og et glas vin.

Pris

Gratis

Arrangør

DJØF

Adresse

Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg

Tilmeld dig til

Se arrangementsside link

Mere information

https://www.djoef.dk/kurser-og-arrangementer/s-oe-gning-alle-aktiviteter/aktiviteter/politiets-hemmelige-efterforskning-p-aa--internettet.aspx?activityId=24697

Gå til arrangementslisten

Se flere