AAU logo

Juridisk Institut

Arrangementer

Tiltrædelsesforelæsning ved Professor (mso) Birgit Feldtmann

”Retshåndhævelse uden grænser? Refleksioner om sammenspillet mellem strafferet, folkeret (havret) og menneskerettigheder”

Tidspunkt

17.01.2020 kl. 15.00 - 18.00

Beskrivelse

English version below

Birgit Feldtmann er Dr.jur. fra Bremen Universitet og har tiltrådt en stilling som professor (mso) i strafferet, straffeproces og international retshåndhævelse ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. I forskningen behandler hun ofte spørgsmål i forbindelse med sammenspillet mellem strafferet, menneskerettigheder og folkeret og har særlig fokus på grænseoverskridende og international retshåndhævelse, herunder retshåndhævelse til søs. Hun er leder af forskningsprojektet “Policing at Sea, (PolSEA)” (mellem 2016-2019 som et DFF2 forskningsprojekt under Danmarks Frie Forskningsfond). Hun arbejder sammen med forskellige forskningsmiljøer og interessenter, både i Danmark og i udland. Hun er medlem af en international ekspertgruppe, som arbejder med en revision af ”San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea” og hun deltager i arbejdet under Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS). Hun er herudover medlem af politiklageråd samt er juridisk ekspert for DIGNITY – Danish Institut mod Tortur.

Download invitation (PDF)

 

Inaugural lecture - Professor (mso) Birgit Feldtmann

“Law enforcement without borders? Reflections on the interplay between criminal law, international law (law of the sea) and human rights”

Birgit Feldtmann is Dr.jur from Bremen University and has been appointed as Professor (mso) in criminal law, criminal procedure and international law enforcement at the Department of Law, Aalborg University. Her professional expertise is in particular in relation to the inter-play between criminal law/criminal justice, human rights and international law, with special focus on crossborder and international law enforcement, including law enforcement at sea. She is head of the cross-disciplinary research project “Policing at Sea (PolSEA)” (2016-2019, a DFF2-research project under the Independent Research Council of Denmark). She is involved in a number of cooperations with other research environments and stake holders. She is, for example, member of an international group of experts, which is working with a revision of the “San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea” and she is involved in the work under the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS). She is a member of the Board of the Danish Independent Police Investigation Authority (“politiklageråd”) and is a pro-bono technical expert with DIGNITY – Danish Institute against Torture.

 

Download invitation (PDF - English)

Arrangør

Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Fibigerstræde 4 9220 Aalborg Ø., lok. 01 Juraens Hus, Aalborg Universitet

Tilmelding inden

08.01.2020 kl. 23.59

Tilmeld dig til

reception@law.aau.dk

Gå til arrangementslisten

Se flere