AAU logo

Juridisk Institut

Sponsorer


Hovedsponsor 
 

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets største, private advokathuse med stor erfaring inden for både det offentlige og den private sektor. Firmaets specialister spænder over stort set alle juridiske områder og har med omkring 1.700 retssager om året solid retssagserfaring. På det forvaltningsretlige område rådgiver firmaet om forståelsen af de almindelige tværgående offentligretlige love såsom forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. Firmaet har stort fokus på digitalisering og hjælper bl.a. med at udvikle digitale selvbetjeningssystemer, automatiske afgørelsessystemer, samt nye kommunikationsløsninger.   

 

Øvrige Sponsorer
 

HjulmandKaptain er et full-service advokatfirma med betydelig erfaring inden for alle væsentlige offentlige og erhvervsjuridiske specialer, herunder blandt andet forvaltningsret, udbud, entrepriseret, selskabsret og persondata. Vi rådgiver derudover inden for alle områder med relevans for energi- og forsyningsområdet som for eksempel vand, varme, el, spild og affald. Energisamarbejde mellem offentlige og private aktører er også et område, hvor vores jurister besidder stor ekspertise. De kender de særlige forhold, der gør sig gældende i hver sektor og krydsfeltet mellem dem. HjulmandKaptain har kontorer i Aalborg, Aarhus, Frederikshavn og Hjørring. 

 

Karnov Group er en førende leverandør af forretningskritisk information inden for jura, skat, revision og regnskab samt miljø, sundhed og sikkerhed i Danmark og Sverige. Med brands som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member og Forlaget Andersen leverer Karnov Group viden og indsigt, der gør flere end 60.000 brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere – hver dag. Med kontorer i København, Stockholm og Malmø beskæftiger Karnov Group i dag ca. 240 medarbejdere.

Relevant information