Erhvervsøkonomi-jura

Aalborg Universitet har siden 1984 uddannet erhvervsjurister til danske og internationale virksomheder. Kombinationen af økonomi og jura er stadig højaktuel og efterspurgt af erhvervslivet.

Erhvervsjuristen er en specialiseret jurist

På såvel bachelordelen (HA.jur) som kandidatuddannelsen (cand.merc.jur) lægges der vægt på at sikre, at du som studerende får viden og færdigheder i såvel juridiske discipliner som i erhvervsøkonomiske discipliner. Som erhvervsjurist rustes du derfor gennem studiet til at kunne varetage opgaver i krydsfeltet mellem jura, økonomi og forretning.

Uddannelsen er tilrettelagt på baggrund af moduler, der for de juridiske fags vedkommende omfatter især formueret, forvaltningsret, skatte- og selskabsret samt indsigt i procesret. I paletten af erhvervsøkonomiske fag indgår grundlæggende erhvervsøkonomi, økonomistyring, finansiering samt mulighed for valg af fag med ledelse, organisation og HR som fokus.

Du bliver primært undervist af ansatte på Juridisk Institut og Institut for Økonomi. Undervejs i uddannelsesforløbet bliver undervisningen også varetaget af eksterne specialister på forskellige områder, så der er en tæt kobling til praksis.

Der lægges på Aalborg Universitet vægt på Problem Based Learning. Studieordningen for Erhvervsøkonomi-jura (STO 2013) omfatter derfor flere spændende projektforløb, der gennemføres i grupper.

Jobmuligheder

Som cand.merc.jur. har du mulighed for at søge job inden for en bred vifte af stillingsområder. Revisorbranchen har traditionelt været aftager af erhvervsjurister med interesse for skatte- og selskabsret. I de senere år har større advokatvirksomheder også fået øjnene op for erhvervsjuristers kvalifikationer. Der er i øvrigt beskæftigelsesmuligheder i offentlige og private virksomheder for erhvervsretlige kandidater med interesse for finansiering, kontrakter og kontraktstyring, ansættelsesret og HR.