Efter- og videreuddannelse

HAR I STYR PÅ EU'S NYE PERSONDATAFORORDNING I JERES ORGANISATION?

HAR I STYR PÅ EU'S NYE PERSONDATAFORORDNING I JERES ORGANISATION?

I maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft med en række skærpede krav for håndtering og beskyttelse af persondata samt med et markant større bødeniveau. Benyt dig af muligheden for at få den nyeste viden inden for området og bliv undervist i faget Persondataret af juridiske eksperter.

Via tompladsordningen tilbyder Juridisk Institut faget Persondataret på kandidatniveau. Faget udbydes på forårssemestret og har ansøgningsfrist den 1. januar 2019. Ansøgningen skal ske via AAU Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside.  

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår på forårssemestret: 1. februar – 30. juni og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du følger den almindelige undervisning i persondataret på den juridiske kandidatuddannelse, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for persondataret.  

UNDERVISES AF PERSONDATASPECIALIST

Undervisningen varetages af en af Danmarks førende persondataspecialister, ekstern lektor ved Aalborg Universitet, Charlotte Bagger Tranbjerg. Udover at undervise, arbejder Charlotte med området i et af Danmarks største advokatfirmaer. Charlotte har tidligere erhvervet sin ph.d.-afhandling inden for Persondataret her fra Aalborg Universitet.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PÅ JURIDISK INSTITUT 

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Der kan dog være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via Efter- og Videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside.

Få information om adgangskrav her.  

 

Få styr på IT- OG INTERNETRET

Få styr på IT- OG INTERNETRET

Faget IT- og Internetret giver mulighed for at få viden og indsigt i de mange juridiske problemstillinger, der knytter sig til den digitale udvikling og internettet. Disse problemstillinger favner meget bredt i juraen, idet de eksempelvis omfatter, markedsføringsretlige, aftale- og køberetlige spørgsmål i forbindelse med nethandel, beskyttelse af personoplysninger, ophavsretlig beskyttelse af værker, der gøres tilgængelige på internettet, samt ytringsfrihed og ansvar for ulovligt indhold på nettet. Faget er derfor også en mulighed for at få opdateret sit kendskab til nogle grundlæggende formueretlige discipliner. Faget består for en stor dels vedkommende af workshops, hvor de studerende selv anvender det teoretiske stof, herunder fremlægger domme, cases mf.

Via tompladsordningen tilbyder Juridisk Institut faget IT- og Internetret på kandidatniveau. Faget udbydes på forårssemestret og har ansøgningsfrist den 1. januar 2019. Ansøgningen skal ske via AAU Efter- og Videreuddannelsessekretariatets  hjemmeside

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår på forårssemestret: 1. februar – 30. juni og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du følger den almindelige undervisning i IT- og internetret på den juridiske kandidatuddannelse, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for IT- og Internetret.  

Undervises af IT- og INTERNETRET specialist

Undervisningen varetages af en af Danmarks førende IT- og Internetret specialister, professor Søren Sandfeld Jakobsen, AAU.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PÅ JURDISK institut

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Der kan dog være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via Efter- og Videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside 

Få information om adgangskrav her 

Få den nyeste viden inden for det miljøretlige område og få undervisning på et højt juridisk niveau

Få den nyeste viden inden for det miljøretlige område og få undervisning på et højt juridisk niveau

Reguleringen af fast ejendom bliver mere og mere omfattende, og særligt den miljøretlige regulering skal tages i betragtning af både myndigheder og virksomheder i forbindelse med etablering af virksomheder, byggerier og anvendelse af fast ejendom.

Benyt dig af muligheden for at få den nyeste viden inden for det miljøretlige område og bliv undervist i faget miljøret på et højt juridisk niveau.

Via tompladsordningen tilbyder Juridisk Institut faget Erhvervsmiljøret på kandidatniveau. Faget udbydes på forårssemestret og har ansøgningsfrist den 1. januar 2019. Ansøgningen skal ske via AAU Efter- og Videreuddannelsessekretariatets  hjemmeside 

Faget henvender sig til jurister, ingeniører og biologer mv. der arbejder med miljøretlige forhold og reguleringen af fast ejendom i både den offentlige og private sektor.

Undervisningen

Undervisningen foregår på forårssemestret: 1. februar – 30. juni og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du følger den almindelige undervisning i erhvervsmiljøret på den juridiske kandidatuddannelse, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for erhvervsmiljøret.  

Undervises af miljøretsspecialist

Undervisningen varetages af specialistadvokat i erhvervsmiljøret, ekstern lektor ved Aalborg Universitet, Flemming Elbæk. Flemming Elbæk har de seneste 9 år udelukkende arbejdet med miljøret og offentligretlige forhold og har før sin ansættelse som advokat været ansat som jurist hos både miljøministeriet og en større dansk erhvervsorganisation. Flemming Elbæk er desuden medlem af en regeringsnedsat ekspertkommission, der arbejder med en omstrukturering af den samlede miljølovgivning.

Efter- og videreuddannelse på juridisk institut 

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Der kan dog være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via Efter- og Videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets  hjemmeside 

Få information om adgangskrav her   

Få styr på den skatteretlige anvendelse af transfer pricing

Få styr på den skatteretlige anvendelse af transfer pricing

Transfer pricing i multinationale koncerner giver viden om den skatteretlige anvendelse af transfer pricing for de mest anvendte typer af koncerninterne transaktioner og en praktisk forståelse af reglernes anvendelse set fra virksomhedens, rådgiverens og skattemyndighedernes synsvinkel.

Benyt dig af muligheden for at få den nyeste viden inden for området og bliv undervist i faget Transfer Pricing i multinationale koncerner af juridiske eksperter.

Via tompladsordningen tilbyder Juridisk institut faget Transfer Pricing i multinationale koncerner på kandidatniveau. Faget udbydes på forårssemestret og har ansøgningsfrist den 1. Januar 2019. Ansøgningen skal ske via AAU Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside 

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår på forårssemestret: 1. februar – 30. juni og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du følger den almindelige undervisning i faget på den juridiske kandidatuddannelse, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for Transfer Pricing i multinationale koncerner.  

UNDERVISES AF SPECAILIST PÅ OMRÅDET

Undervisningen varetages af ekstern lektor Erik Andresen.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PÅ JURIDISK INSTITUT 

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Der kan dog være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via Efter- og Videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside 

Få information om adgangskrav her   

Bliv klogere på Socialret Børn- og Ungeområdet

Bliv klogere på Socialret Børn- og Ungeområdet

Sagsbehandling på børn- og ungeområdet stiller store krav til den enkelte medarbejder. Juraen er i fokus når socialretseksperter underviser i faget Socialret – børn og unge. Faget henvender sig til jurister, socialrådgivere eller kommunale sagsbehandlere, der har et grundlæggende kendskab til den almindelige forvaltningsret.

Via tompladsordningen tilbyder Juridisk Institut faget Socialret Børn og unge på kandidatniveau. Faget udbydes på forårssemestret og har ansøgningsfrist den 1. januar 2019. Ansøgningen skal ske via AAU Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside 

UNDERVISNINGEN

Undervisningen foregår i perioden 1. februar – 30. juni, og afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis udarbejdet i et selvvalgt emne. Synopsis udarbejdes i grupper. Der tages ved eksamen udgangspunkt i synopsis, men der eksamineres bredt i pensum. Karakteren er individuel. Du følger den almindelige undervisning, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen Socialret Børn og unge.  

UNDERVISES AF eksperter på BØRN OG UNGEOMRÅDET

Undervisningen varetages af lektor ved Aalborg Universitet, Trine Schultz og adjunkt Hanne Hartoft, der begge har skrevet ph.d.-afhandling i socialret, og som forsker inden for området. Begge undervisere er tilknyttet Social Law Research Center på Juridisk Institut. Forskningen tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis. Endvidere kan gæstelærere bidrage med ekspertviden.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PÅ JURDISK institut 

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Der kan dog være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via Efter- og Videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside 

Få information om adgangskrav her

Kontakt

Studiesekretær Hanne Kragh
E- mail: hk@law.aau.dk
Tlf. 9940 8031