Efter- og videreuddannelse

HAR I STYR PÅ EU'S NYE PERSONDATAFORORDNING I JERES ORGANISATION?

HAR I STYR PÅ EU'S NYE PERSONDATAFORORDNING I JERES ORGANISATION?

I maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft med en række skærpede krav for håndtering og beskyttelse af persondata samt med et markant større bødeniveau. Benyt dig af muligheden for at få den nyeste viden inden for området og bliv undervist i faget Persondataret af juridiske eksperter.

Via tompladsordningen tilbyder Den Juridiske Skole faget Persondataret på kandidatniveau. Faget udbydes på forårssemestret og har ansøgningsfrist den 1. december. Ansøgningen skal ske via AAU's Efter- og Videreuddannelssekretariats hjemmeside 

Undervisningen

Undervisningen foregår på forårssemestret: 1. februar – 30. juni og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du følger den almindelige undervisning i persondataret på kandidatuddannelsen for jura, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende, og der vil derfor ikke blive taget specielle hensyn til studerende under tompladsordning. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for persondataret.  

Undervises af persondataspecialist

Undervisningen varetages af en af Danmarks førende persondataspecialister, ekstern lektor ved Aalborg Universitet, Charlotte Bagger Tranbjerg. Udover at undervise, arbejder Charlotte med området i et af Danmarks største advokatfirmaer. Charlotte har tidligere erhvervet sin ph.d.-afhandling inden for Persondataret.

Efter- og videreuddannelse på Den Jurdiske Skole 

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Det kan være på specialiseringsfag eller obligatoriske fag, dog kan der være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via efter- og videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside 

Få information om adgangskrav her   

Få den nyeste viden inden for det miljøretlige område og få undervisning på et højt juridisk niveau

Få den nyeste viden inden for det miljøretlige område og få undervisning på et højt juridisk niveau

Reguleringen af fast ejendom bliver mere og mere omfattende, og særligt den miljøretlige regulering skal tages i betragtning af både myndigheder og virksomheder i forbindelse med etablering af virksomheder, byggerier og anvendelse af fast ejendom.

Benyt dig af muligheden for at få den nyeste viden inden for det miljøretlige område og bliv undervist i faget miljøret på et højt juridisk niveau.

Via tompladsordningen tilbyder Den Juridiske Skole faget erhvervsmiljøret på kandidatniveau. Faget udbydes på forårssemestret og har ansøgningsfrist den 1. december. Ansøgningen skal ske via AAU's Efter- og Videreuddannelssekretariats hjemmeside 

Faget henvender sig til jurister, ingeniører og biologer mv. der arbejder med miljøretlige forhold og reguleringen af fast ejendom i både den offentlige og private sektor.

Undervisningen

Undervisningen foregår på forårssemestret: 1. februar – 30. juni og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du følger den almindelige undervisning i erhvervsmiljøret på kandidatuddannelsen for jura, som ligger i hverdage i dagtimerne. Du studerer på lige fod sammen med de ordinært indskrevne fuldtidsstuderende. Du kan læse mere om undervisning, pensum og eksamen i fagbeskrivelsen for erhvervsmiljøret.  

Undervises af miljøretsspecialist

Undervisningen varetages af specialistadvokat i erhvervsmiljøret, ekstern lektor ved Aalborg Universitet, Flemming Elbæk. Flemming har de seneste 9 år udelukkende arbejdet med miljøret og offentligretlige forhold og har før sin ansættelse som advokat været ansat som jurist hos både miljøministeriet og en større dansk erhvervsorganisation. Flemming er desuden medlem af en regeringsnedsat ekspertkommission, der arbejder med en omstrukturering af den samlede miljølovgivning.

Efter- og videreuddannelse på Den Jurdiske Skole 

Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af juridiske eksperter. Det kan være på specialiseringsfag eller obligatoriske fag, dog kan der være en begrænsning i forhold til om fagene er fuldt booket. Måden du finder ud af dette på er ved at søge de fag, du ønsker via efter- og videreuddannelsessekretariatets Tompladsordning (Enkeltfag).

Du kan finde mere information og viden om dine muligheder på Efter- og Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside 

Få information om adgangskrav her   

Kontakt

Studiesekretær Hanne Kragh
E- mail: hk@law.aau.dk
Tlf. 9940 8031