Spring til indhold
HjemForskningForskningsgrupper

TAX RESEARCH GROUP

Tax Research Group er en forsknings- og undervisningsgruppe, der har som mål at videreudvikle det skatteretlige miljø på AAU, både i relation til undervisning og forskning.

TAX RESEARCH GROUP

Tax Research Group er en forsknings- og undervisningsgruppe, der har som mål at videreudvikle det skatteretlige miljø på AAU, både i relation til undervisning og forskning.

TRG leverer såvel undervisning og forskning på et højt niveau og har ambitioner om at udvikle dette til at omfatte flere relevante skatteretlige fag og mere forskning på flere skatteretlige områder. TRG ønsker desuden at udvikle et diskussionsforum for faglige interessenter og andre relevante aktører med henblik på at udvikle samarbejde mellem TRG og omverdenen.

UNDERVISNING
På nuværende tidspunkt leveres der skatteretligt undervisning på et højt niveau inden for følgende områder:

  • Almen skatteret (Grundlæggende skatteret og Realisationsbeskatning)
  • Selskabsskatteret
  • Transfer Pricing
  • Casebaseret International Skatteret
  • Momsret
  • Punktafgifter

Der er tilknyttet eksterne undervisere til disse fag, som mødes og diskuterer undervisningsmæssige og faglige spørgsmål løbende med gruppens interne forskere. Det er målet at fastholde ovenstående og udvide mere yderligere relevante skatteretlige fag, der giver de studerende mulighed for at få en skarp skatteretlige profil.
 

Projekter i TRG

Forskere tilknyttet TRG