Juridisk Institut

Forskningsorganisering

FORSKNINGEN VED JURIDISK INSTITUT

Forskningen ved Juridisk Institut er organiseret i to forskningsgrupper - en inddeling, der bygger på klassiske rets- og reguleringsområder:

  • Forskningsgruppe Offentligret (F.eks. strafferet, skatteret, international ret, socialret og forvaltningsret)
  • Forskningsgruppe  Privatret (F.eks. aftaleret, konkurs- og insolvensret, familie- og arveret, forbrugerret og international køberet).

På baggrund af et tilhørsforhold til en af forskningsgrupperne, kan forskere indgå i én eller flere faggrupper og/eller projektgrupper. Der etableres tværgående ad hoc projektgrupper - eksempelvis i forbindelse med søgning af ekstern finansiering eller ved forskning i flerdisciplinære emner.

Se mere information vedrørende forskningsgrupperne i menuen.

Forskningsgrupper
Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332