AAU logo

Juridisk Institut

Forskningsgruppe - Privatret

Forskningsgruppe - Privatret

Forskningsgruppen indenfor privatret koordineres af lektor Marie Jull Sørensen

Gruppen er centreret og tematiseret omkring de forskellige grene af privat- og formuret.

Gruppens forskning omfatter både klassiske formueretlige discipliner som forbrugerret, markedsret, persondataret og immaterialret. Hertil kommer selskabsret og familie- og arveret.

Medlemmer af forskningsgruppen

 • profile image

  Carsten Munk-Hansen

  Professor med særlige opgaver

 • Arbejdsfunktioner

  • I januar 2017 blev Carsten af erhvervsministeren udpeget som formand for Planklagenævnet.
 • profile image

  Marie Jull Sørensen

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Marie forsker i forbrugerret. På nuværende tidspunkt fokuserer hun på formidlingsplatformenes retlige relation til deres brugere samt brugernes indbyrdes relation. Marie er i gang med at udvikle et forskningsprojekt vedrørende formidlingsplatforme. Projektet skal dels kategorisere og retligt kvalificere platformene, dels undersøge brugernes rettigheder på arbejdsplatformene og dels undersøge behovet for udvikling af nye reguleringstiltag for formidlingsplatforme. Projektet er inspirereret af og udvikles i samarbejde med interesseorganisationer og internationale forskere. Marie varetager undervisning i erstatningsret, forbrugerret og EU Consumer Law. Herudover vejleder hun et ph.d. projekt vedrørende passagerers rettigheder og vejleder bachelorprojekter og kandidatspecialer.
 • profile image

  Thomas Neumann

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Thomas er lektor og underviser, vejleder og forsker i formueretlige emner på dansk og engelsk, herunder obligationsret, tingsret, international contract law og comparative law. Han erhvervede sin ph.d.-grad med bogen ’The Duty to Cooperate in International Sales’. Thomas har arbejdet to år som postdoc finansieret af Det Frie Forskningsråd. Han er stifter af forskningsdatabasen CISGNordic.net og redaktør på Nordic Journal of Commercial Law. Thomas’ forskningsmæssige interesser omfatter primært dansk og international formueret samt komparativ ret. Thomas har været tilknyttet udenlandske institutioner i blandt andet Australien, Holland, Norge og USA og så er han certificeret i voldgift ved det internationale handelskammer (ICC). Thomas er pt. medlem af det juridiske studienævn samt det juridiske og det erhvervsjuridiske censorkorps.
 • profile image

  Torsten Bjørn Larsen

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Torsten er lektor på Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor han forsker i immaterialret, IP strategier og juridisk kunstig intelligens. Torsten er cand.jur. fra Københavns Universitet i 2004, Master of European Intellectual Property Law (LLM) fra Stockholms Universitet i 2006 og PhD på en afhandling om IP strategier fra Københavns Universitet i 2014. Afhandlingen er nu udgivet på Edward Elgar Publishing. Torsten har tidligere arbejdet med alle væsentlige materielle, processuelle og kontraktuelle aspekter af immaterialretten som advokat hos bl.a. Bech-Bruun og Plesner. Torsten har forberedt og/eller ført flere principielle og højprofilerede immaterialretlige sager. Torsten har tidligere været ansat som juridisk sekretær ved Klagenævnet for Domænenavne. Torsten har undervist i immaterialret siden 2007. Torsten er forfatter til en række (40+) artikler i førende nationale og internationale tidsskrifter herunder i Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRUR-Int.), Journal of Intellectual Property Law & Practice (JIPLP), European Intellectual Property Review (EIPR), Journal of Private International Law (JPIL), Public Procurement Law Review (PPLR) og Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR). Torsten har været gæsteforsker på Max Planck Instituttet für Innovation und Wettbewerb i München. Torsten er en ofte anvendt foredragsholder. Torsten afholder seminarer og kurser i Danmark og i udlandet.
 • profile image

  Gitte Meldgaard Abrahamsen

  Lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Gitte er pr. 1. marts 2018 ansat som lektor i formueret med særlig fokus på familieformueretlige aspekter. Gitte erhvervede ph.d.-graden i december 2013 på baggrund af sin afhandling om pensionsrettigheders behandling på ægtefælleskifte. Gitte underviser i formueret III, særligt tinglysning og panteret, familie- og arveret på 2. semester og udvidet familie- og arveret. Gitte er medlem af instituttets Fællesudvalg. Gitte har været ansat ved instituttet siden 2010.
 • profile image

  Anders Ørgaard

  Professor

 • Arbejdsfunktioner

  • Anders er professor i formueret. Anders erhvervede ph.d.-graden i 2006 på en afhandling om voldgiftsaftalen. Anders publicerer bredt i formueret og procesret. Anders har således udgivet bøger og artikler om insolvensret, voldgiftsret, aftaleret, køberet, panteret, obligationsret, selskabsret og erstatningsret. Anders underviser i Formueret I og Formueret III, Udvidet Konkurs- og Rekonstruktionsret, og han har i flere år deltaget som coach i den internationale procedurekonkurrence Vis Moot. Anders vejleder i forbindelse med bacheloropgaven og kandidatafhandlingen, og han arrangerer formueretlige ph.d.-kurser og afholder kurser og seminarer, for pengeinstitutter, revisorer og advokater. Anders har siden 2011 været bestyrelsesformand for De Jurastuderendes Retshjælp, Aalborg. Anders er medlem af Aalborg Universitets Open Access-udvalg, og han er formand for Aalborg Universitets Praksisudvalg. Anders er medlem af European Law Institute i Wien. Anders er ansat på deltid som advokat hos TVC Advokatfirma. Anders blev ansat ved Juridisk Institut 1. december 2007.
Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332