AAU logo

Juridisk Institut

Social Law Research Centre (SLRC)

Social Law Research Centre ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet hører under det offentligretlige forskningsmiljø og beskæftiger sig primært med socialret og socialforvaltningsret. Hertil kommer almindelige forvaltningsretlige, EU-retlige og menneskeretlige problemstillinger.

Centerets forskningsgruppe har eksisteret siden instituttets etablering i 2007 og består for nuværende af 7-8 forskere (lektorer, adjunkter og ph.d.-studerende). Hertil kommer eksterne samarbejdspartnere. I 2018 blev gruppen etableret som Center for socialretlig forskning (Social Law Research Centre). Læs mere om centrets målsætning og forskningstilgang. 

Forskningsstrategisk har centeret valgt at opdele forskningsindsatsen i fire hovedspor:

Børn og unge

Forsørgelse og beskæftigelse

Almene emner

Udsatte, handicappede og ældre

Se forskerne ved SLRC
Projekter
Konferencer
Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332