Juridisk Institut

SPARC – Social-, Public- and Administrative law Research Centre

SPARC – Social-, Public- and Administrative law Research Centre ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet hører under det offentligretlige forskningsmiljø og beskæftiger sig primært med socialret og socialforvaltningsret. Hertil kommer almindelige forvaltningsretlige, EU-retlige og menneskeretlige problemstillinger.

Centerets forskningsgruppe har eksisteret siden instituttets etablering i 2007 og består for nuværende af 10-11 forskere (lektorer, adjunkter og ph.d.-studerende). Hertil kommer eksterne samarbejdspartnere. I 2018 blev gruppen etableret som et center for socialretlig forskning. Læs mere om centrets målsætning og forskningstilgang. 

Forskningsstrategisk har centeret valgt at opdele forskningsindsatsen i fem hovedspor:

Børn og unge

Forsørgelse og beskæftigelse

Almindelig Forvaltningsret

Almene emner

Udsatte, handicappede og ældre

Se forskerne ved SPARC
Projekter
Konferencer
Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332