AAU logo

Juridisk Institut

Social Law Research Center (SLRC)

Social Law Research Center (SLRC)

Social Law Research Center (SLRC)

Social Law Research Center ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet hører under det offentligretlige forskningsmiljø og beskæftiger sig primært med socialret og socialforvaltningsret. Hertil kommer almindelige forvaltningsretlige, EU-retlige og menneskeretlige problemstillinger.

Centerets forskningsgruppe har eksisteret siden instituttets etablering i 2007 og består for nuværende af 7-8 forskere (lektorer, adjunkter og ph.d.-studerende). Hertil kommer eksterne samarbejdspartnere. I 2018 blev gruppen etableret som Center for socialretlig forskning (Social Law Research Center). Læs mere om centrets målsætning og forskningstilgang. 

Forskningsstrategisk har centeret valgt at opdele forskningsindsatsen i fire hovedspor:

Børn og unge

Forsørgelse og beskæftigelse

Almene emner

Udsatte, handicappede og ældre

Se forskerne ved SLRC
Projekter
Konferencer

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9940 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332