Juridisk Institut

Almindelig Forvaltningsret

Almindelig Forvaltningsret

Store dele af socialretsområdet ligger også inden for retsområdet ”almindelig forvaltningsret”. Derfor har socialretsgruppen stor fokus på og forskning inden for almindelig forvaltningsret.

Dette forskningsområde dækker de grundlæggende regler for alle sager i offentligretlig regi. Området er primært opdelt i hhv. sagsbehandlingsregler og indholdsmæssige regler.

Sagsbehandlingsreglerne er igen opdelt i hhv. almindelige, generelt gældende sagsbehandlingsregler (fx inhabilitet, sagsoplysning, partshøring m.v.) samt specifikke sagsbehandlingsregler på bestemte sagsområder. På hvert sagsområde (fx ressourceforløb, tvangsanbringelse, kontanthjælp m.v.) gælder både de specifikke sagsbehandlingsregler og de almindelige regler samtidig. Reglerne vil ofte supplere hinanden.

De ”indholdsmæssige regler” drejer sig fx om hjemmel, saglige hensyn, proportionalitet, ligebehandling m.v. Også disse indholdsmæssige regler suppleres af specifikke regler inden for bestemte sagsområder.

Socialretsgruppens forskning tager oftest primær udgangspunkt i specifikke sagsområder, men inddrager også ofte almindelige forvaltningsretlige problemstillinger med henblik, at forskningen bliver så dækkende som muligt.

 

Læs mere om

kontaktansvarlig

FORSKNING I almindelig forvaLtningsret:

Professor Sten Bønsing
Tlf.: 9940 8269
E-mail: sb@law.aau.dk