AAU logo

Juridisk Institut

Handicap, ældre og udsatte

Handicap, ældre og udsatte

I Social Law Research Center (SLRC) er det prioriteret, at der skal forskes inden for handicap, ældre og udsatte-området.

Forskningsområdet er bredt og har snitflader til en række andre retsområder, såvel inden for den øvrige socialret som andre juridiske områder. Der er eksempelvis i forhold til hjemløse ofte en forsørgelses- og beskæftigelsesrettet indsats. Et andet eksempel kan være, at voksne med et psykisk handicap kan have brug for at lade sig repræsentere – men hvordan skal, og kan, det ske i praksis, hvis pågældende ikke kan give et gyldigt samtykke?

Målgruppen for de ydelser der gives på voksenområdet er ikke klart defineret, men kan opdeles på følgende måde:

  • Psykisk funktionsnedsættelse, eksempelvis demens eller udviklingshæmning
  • Fysisk funktionsnedsættelse, eksempelvis bevægelseshandicap
  • Særlige sociale problemer, eksempelvis hjemløshed, misbrug eller voldsramte kvinder

Centrets forskning på området er under opbygning og udvikling, hvorfor denne side ligeledes er under opbygning

Kontaktansvarlig

Forskning på handicap-, ældre- og udsatteområdet

Søren Thomas Sørensen 
Tlf.: 9356 2311 
E-mail: sts@law.aau.dk