AAU logo

Juridisk Institut

Nordisk nettverk av barnerettsforskere

Forskningskonference i Nordisk nettverk av barnerettsforskere

Den 28.- 30. november 2018 afholder Social Law Research Center en forskningskonference for det nordiske netværk af børneretsforskere.

Udover medlemmer af netværket er der til konferencen inviteret udvalgte gæster og ph.d.-studerende.

Hovedtemaet for årets konference er: Udfordringer i myndighedernes behandling af børnesager

Temaet skal forstås bredt, således at både social- familieretlige- og menneskeretlige aspekter kan tages op. Endvidere er metodiske spørgsmål væsentlige samt forskning der har suppleret det retsdogmatisk med andre metoder.

program 

Tilrettelæggelsen af det endelige program afhænger af, hvor mange der ønsker at biddrage med oplæg – herunder hvor mange ph.d.-studerende, der bidrager.  Derfor ønsker vi, at I snarest muligt sender os en mail med en tilkendegivelse af, hvem, der ønsker at levere oplæg.

Preliminary program english 

Onsdag 28. november 

 

Ankomst og indkvartering på hotel 

Arrival and accommodation at the hotel 
16:00 - 17:00                                                            

Tilbud om rundvisning på "KUNSTEN", Aalborg Kunstmuseum.
Der vil være engelsktalende guide. Rundvisningen varer ca. 50. min. Transport til Juridisk Institut. 

For those who are interested - a tour at "Kunsten", Aalborg Art

Museum, with a English speaking guide. The tour is approx. 50 minutes. Transport to the Legal Institute

18:00 - 19:00

Location: Juridisk Institut, Niels Jernes Vej 8A, 9220 Aalborg. 
Tapas og introduktion v/ Trine Schultz og Hanne Hartoft

19:00 - 20:00                                                                              

Udfordringer i myndighedernes sagsbehandling i børnesager. Oplæg af borgerrådgiver i Københavns Kommune, Johan Busse om kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen i borgercenter børn og unge, på baggrund af borgerrådgiverens egen-drift undersøgelse i 2017.

Spørgsmål og debat

Challenges in the authorities' handling of child cases

Presentation by Citizen Adviser in Copenhagen Municipality, Johan Busse, on the quality of the case processing in center for children and young people, based on the citizen advisor's survey from 2017. Questions and debate

20:00 - 20:15 PAUSE
20:15 - 21:30            

Individual presentation – what do you focus on right now?

Præsentationsrunde – hvad er vi optaget af?

 

Retur til hotel 

Return to hotel


torsdag 29. november 

09:00 - 10:30                                                                            

Location: Juridisk Institut

Problematikker og udfordringer i behandlingen af børnesager (Problems and challenges in the handling of child cases) v/ Trine Schultz

Akuttplasseringer (Emergency placements of children) i Barnevernssakter v/ Kirsten Sandberg

10:30 - 11:00 Kaffepause
11:00 - 12:30

Barns rätt til delaktighet i den svenska baravården – tanker og refleksioner om att involvere barn genom intervjuer i rättsvetenskablig forskning( Children's right to participation in the Swedish child protection system and some thoughts on if and how to involve children in legal research​)

v/Pernilla Leviner

Forskning inom  den sociala barn- och ungdomsvården (Young persons at homes for care or residence. On legal security, legitimacy and trust with respect to decisions on young persons in care") v/ Elisabeth Eneroth

12:30 - 13:30 Frokost (Lunsj)
13:30 - 14:00

Ph.d.-præsentationer

Children as legal subjects; vulnerability research and relational autonomy theory v/ Therese Johnstone

14:00 - 14:30 Persondataretlig beskyttelse af børn v/ Signe Adler-Nissen
14:30 - 15:00 Socialrådgiveren som rets anvender (The application of law of social workers focusing on children cases) v/ Kicki Damtoft 
15:00 - 15:30 Pause (walk and talk)
15:30 - 16:00

Beslutsbefogenhet över barn – gränsen mellan omsorgsgivares rätt och straffansvar v/ Emilie K. Thell

16:00 - 16:30

Det nye familieretlige system i Danmark – generelt v/ Caroline Adolphsen

16:30 - 17:00

Det nye familieretlige system i Danmark- specifikke emner v/ Maria Fonseca

The future of the Danish family law system

19:00 Middag på restaurant i Aalborg


Fredag 30. november 

09:00 - 09:45                                 Location: Juridisk Institut
Køb og salg af børn – sagsbehandlerens udfordringer v/ Marianne Holdgaard og Maria Hjeds
09:45 - 10:00 Pause
10:00 - 10:45 Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll – Individuell klagomekaism för barn v/ Anna Kaldal
10:45 - 11:00 Pause
11:00 - 11:30

Menneskerettigheder i Kommunerne (Human rights in the Danish municipalities – with forced adoptions and care orders as a case study). v/ Peter K. Hjaltason,

11:30 - 12:00

Barnets ställning i familjeärenden i Finland v/Hannele M. Tolonen

12:00 - 12:30

Næste arrangement - hvem tager stafetten?
Drøftelser vedrørende netværket i øvrigt, ideer til samarbejde, brug af platforme osv. 

Next meeting - who are ready to continue?

Discussions about the network, ideas for cooperation, use of platforms, etc.

12:30

Frokost (lunsj) Lunch. Sandwich, as you can bring with you
Afrejse/Departure

Der tages forbehold for ændringer

Kontakt

Ansvarlig for konferencen:


Trine Schultz
Tlf.: 9940 8126
E-mail: ts@law.aau.dk 

 


Hanne Hartoft 
Tlf..: 9940 7239
E-mail: hartoft@law.aau.dk 

Nordisk nettverksseminar Oslo 2017