Formål

Kurset har til formål at formidle ny viden inden for det forvaltnings- og socialretlige område, herunder digital forvaltning, og gennem oplæg, diskussion og feedback at fokusere på metodekompetencer, der kan understøtte juridisk forskning, herunder når der inddrages menneskeretlige aspekter.

Konferencens forløb på Ph.d.-sporet

Du vil som ph.d.-studrende deltage i konferencens programsatte oplæg 1. dag og halvdelen af 2. dag.

Efter frokost på 2. dag, vil du skulle deltage i holdundervisning/oplæg fra kl. 12.30 – 16.30 med Maria Fonseca og Marianne Holdgaard. Undervisningen har udgangspunkt i de metodiske problemstillinger, som de indleverede papers lægger op til.
Det vil særligt være ud fra synsvinklen, om der er internationale aspekter (andre end EU-retlige), som er relevante for dit projekt? Fokus vil navnlig være på, om der er menneskeretlige problemstillinger, som skal og bør inddrages og hvorledes.

Afslutningsvis diskuteres i workshop-form, hvad du og dine med-deltagerne hver især har fået med fra konferencen, og hvordan dette kan inddrages i de respektive afhandlinger.

Kursusdeltagelse giver 2 ECTS points. 

Programmet for dig, kan du se her

Paper

Der skal på forhånd indleveres et paper (5 sider), der skal være disponeret således:

1 side redegørele for ph.-d. projektets problemformulering, formål og afgrænsning
3 sider redegørelse for anvendt metode
1 side refleksioner over metodemæssige udfordringer

Paperet skal være afleveret pr. mail senest d. 17. januar til Marianne Holdgaard og Maria Fonseca samt Ph.d.-sekretær Nanna My Jensen

Key literature:

Uddrag af betænkning 1546/2014 om indkorporering m.v. inden for menneskeretsområdet. Side 1-75 og 94-112 (i alt 93 sider).

Kapitel 1 (Fire forståelser af folkeret) og Kapitel 16 (Menneskerettigheder) i Folkeret, Frederik Harhoff (red.), Hans. Reitzels Forlag, 2017, side 17-46 og 493-542 (i alt 79 sider).

Kapitel 1 – 3 i Maria Fonseca, ph.d. afhandling, Domstolsprøvelse og rimelig sagsbehandlingstid i forældreansvarssager, Aalborg Universitet, 2017 (i alt 75 sider)

Sten Schaumburg-Müller, Fem Retsfilosofiske Teser, Jurist- og økonomforbundets Forlag, 2009,  Tese 5 ”Retsdogmatikken udviser en relativ teoriresistens, s. 355-440 (i alt 85 sider).       

Pris og tilmelding

For deltagelse for dig som ph.d.-studerende, koster konferencen 1000,00 kr inkl. moms. Prisen dækker forplejning. Det er dit arbejdssted der betaler omkostningen i forbindelse med deltagelse. 

Du tilmelder dig konferencen via tilmeldingsmodulet her

Konferencemiddag tirsdag d. 23. januar 2018

Du har mulighed for også at tilvælge konferencemiddag, som finder sted tirsdag den 23. januar 2018 kl. 18.30 -

Konferencemiddagen ved Forvaltningsretskonferencen finder sted på Restaurant Kilden, Hotel Comwell Hvide Hus, hvor en fantastisk atmosfære og en treretters menu venter.

Tilvalg for konferencemiddag er 440,00 kr inkl. moms. 

Overnatning og Transport 

Der er mulighed for at booke overnatning, når du tilmelder dig konferencen. Du kan se nærmere om, hvilke hoteller der ligger tæt på konferencefaciliteterne her

Det er din arbejdsplads der betaler transport til og fra konferencestedet. Du kan læse mere om transport her