Ny artikel om ‘Hacking’ og det digitale privatliv

Lagt online: 28.09.2018

Ph.d.-stipendiat, Lene Wacher Lentz, har netop fået publiceret en artikel “‘Hacking’ og det digitale privatliv” i Juristen (nr. 4/2018). Artiklen undersøger straffelovens bestemmelse om hacking i lyset af to typesituationer: For det første, hvor velmenende it-kyndige undersøger sikkerheden ved andres systemer. For det andet, den situation hvor man skaffer sig adgang til andres Facebook-profiler mv. på de sociale medier. Analysen viser, at der er meget brede rammer for strafansvaret, og der opfordres til, at man genovervejer bestemmelsen. Dette for at sikre, at der findes den rette balance mellem hensynet til, at den enkelte kan beskytte sine data og systemer over for friheden i, at vi kan surfe rundt på internettet, søge viden og kommunikere med hinanden uden at risikere strafansvar. Emnet er højaktuelt, idet der snart forventes fremsat lovforslag om ændring af hacking-bestemmelsen, dog indeholder ændringen alene “sproglige moderniseringer”. Lene Wacher Lentz afgav i august høringssvar til lovforslaget.