Ny artikel om politiets “hacking"

Lagt online: 14.11.2018

Ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz har netop publiceret artiklen, “Politiets hjemmel til “hacking” som led i en efterforskning” i Tidsskrift for Kriminalret, nr. 7/2018. Retsplejeloven indeholder ikke nogen udtrykkelig regulering af politiets adgang til “hacking” af private datasystemer. I artiklen diskuteres, hvilken hjemmel, der dækker et sådant indgreb. Ligeledes behandles den situation, hvor politiet fra beslaglagte computere og mobiltelefoner kan foretage en fremadrettet, online-overvågning af forskellige platforme.