AAU logo

Juridisk Institut

Om Juridisk Institut

Juridisk Institut uddanner kandidater til fremtidens udfordringer igennem problemorienteret undervisning, gruppearbejde og forskningsbaseret undervisning. Vores mission er at udbyde forskningsbaseret uddannelser på internationalt niveau samt at drive forskning med offentlige og private aktører af både national og international karakter. Missionen er ligeledes at medvirke til at løse samfundsmæssige problemstillinger, herunder understøtte den regionale udvikling i Nordjylland.

Dialogen med det omgivende samfund er vigtig for instituttet, og vi vægter et tæt samarbejde mellem medarbejdere, studerende, erhvervslivet og offentlige partnere. De studerende får derved kendskab til praksis, mens virksomhederne får kendskab til den nyeste teoretiske viden.

Genveje
Udvalg på Juridisk Institut

Kontakt Instituttet

Institutleder
Ulla Steen
Tlf: 9940 9878
E-mail: usteen@law.aau.dk

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9940 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332