AAU logo

Juridisk Institut

Ledelsen

Institutleder

Viceinstitutleder og Studieleder

Ph.d.-skoleleder

Sekretariatschef

Medarbejdere ved instituttet

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9940 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332