AAU logo

Juridisk Institut

Administrativ ledelse

Institutsekretariat

 • profile image

  Helle Julie Vigsø Henriksen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Sekretær for censorformandskabet for jura
  • Webstrategi og -udvikling
  • Nyheder og pressemeddelelser
  • Markedsføring og kommunikation

Studiesekretariatet

 • profile image

  Birgitte Thomsen Bisgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • 1.-2. semester Jura og Erhvervsøkonomi-jura (administration af semester- og eksamensplanlægning)
  • Semesterbeskrivelse for samtlige semestre
  • Afvikling af eksaminer med særlige vilkår
  • Tompladsstuderende
  • Klagehåndtering
  • Uddannelseszoom
  • Referent for Det Juridiske Studienævn
 • profile image

  Camilla Berting Nygaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær for 3.-7. semester Erhvervsjura (obligatoriske fag)
  • Sekretær for Aftagerpanelet - Erhvervsjura
  • Evalueringer - Erhvervsjura
  • Fagbeskrivelser - Erhvervsjura (obligatoriske fag)
  • Ansvarlig for eksamenstilsyn
  • Copydan indberetning
 • profile image

  Hanne Kragh

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Arbejdsmiljørepræsentant,
  • Planlægning og afvikling af bachelorprojekter og kandidatspecialer (samt Matchmaking)
  • Planlægning og koordinering af specialiseringsfaget Vis Moot samt øvrige processpil
  • Ansvarlig for fagbeskrivelserne på specialiseringsfag (helårskatalog) i samarbejde med Lotte Max
  • Dimission og legater
  • Personalepleje og pædagogisk opkvalificering af eksterne samt information til eksterne
  • Tovholder for ansættelse og timer for studie i samarbejde med instituttet
  • Internationalisering
  • Administration af merit- og dispensationsansøgning (sammen med Birte)
 • profile image

  Joan Yde Ulstrup

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær for 3.-7. semester på Jurauddannelsen (Obligatoriske fag)
  • Sekretær for Aftagerpanelet for Jurauddannelsen
  • Ansvarlig for retningslinjer (både interne og eksterne) på Juridisk Institut
  • Ansvarlig for semesterstart (Moodle mv.) på Juridisk Institut
  • Ansvarlig for studentermedhjælpere og studievejledere på Juridisk Institut
  • Ansvarlig for indberetning af data til Uddannelseszoom (sammen med Birgitte)
  • Tovholder for studiemiljøet
  • Ansvarlig for beregning af karaktergennemsnit på Juridisk Institut
 • profile image

  Lotte Max Olsen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Specialiseringsfag på Jura og Erhvervsøkonomijura
  • Fagbeskrivelser- specialiseringsfag
  • Projektorienteret forløb
  • Hjemmeside, Facebook og intra
  • Evalueringer
  • Gæsteforelæsninger
  • Lokalebookingforespørgsler

Ledelsessekretariat

medarbejdere ved Juridisk Institut

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9940 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332