AAU logo

Juridisk Institut

Eksterne undervisere

Juridisk Institut har en lang række ansatte, som har hovedbeskæftigelse ved siden af instituttet som for eksempel dommer, advokat, dommerfuldmægtig eller advokatfuldmægtig. Disse undervisere har med deres praktiske erfaring og tilgang til undervisningen uvurderlig betydning for instituttet og de studerende. De eksterne undervisere kommer fra hele Nordjylland. Hvis du gerne vil undervise på instituttet, kan du kontakte studieleder Liselotte Madsen eller institutleder Ulla Steen.

 • profile image

  Erik Andresen

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Chefkonsulent i SKATs Kompetente Myndighed. Tidligere ansat i SKATs jura afdeling og skatterådgiver i KPMG. Har beskæftige sig med selskabsskatteret og transfer pricing i over 15 år.
  • Varetager undervisningen i Transfer Pricing i Multinationale koncerner på 8. semester for jura og erhvervsjura. Stor vejledererfaring med kandidatafhandlinger indenfor transfer pricing
  • Uddannelse: Cand.merc.aud. Master i SKAT samt danske og udenlandske kurser, f.eks. FSR kurser og jeg har undervist siden 2009
  • Medlemsskaber og tillidsposter: Dansk repræsentant ved internationale forum om selskabsskat og transfer pricing, medlem af OECD's Work party 6 som behandler internationale forhold med transfer pricing Medlem af SKATs Tax Governance for de største danske virksomheder
 • profile image

  Søren Schjunk Bergenser

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Nuværende beskæftigelse: Advokat hos Bergenser Advokatfirma og er specialiseret i erstatnings- og forsikringsret, samt tvisteløsning.
  • Undervisning: Varetager undervisningen i Erhvervserstatningsret og International Products Liability på kandidatuddannelsen jura.
  • Uddannelse: Cand.jur Århus Universitet 1999. Advokat 2003. Møderet for Højesteret 2008 PhD Københavns Universitet 2011
  • Medlemskaber og tillidsposter: Medlem af Advokatsamfundet.
 • profile image

  Elsemette Cassøe

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Indtil maj 2017 ansat ved politi og anklagemyndighed, senest som politidirektør
  • Varetager undervisning i Politiret på jura og erhvervsjura
  • Uddannelse: Cand.jur. Århus Universitet
  • Medlem af Straffelovsrådet og Strafferetsplejeudvalget fra 2010 til 2017
 • profile image

  Flemming Elbæk

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Nuværende beskæftigelse: Advokat og partner hos HaugaardBraad Advokatfirma, Aalborg. Flemming Elbæk har beskæftiget sig med miljø- og planretlige forhold siden 2008
  • Undervisning: Flemming Elbæk varetager undervisningen i valgfaget erhvervsmiljøret på den juridiske kandidatuddannelse. Flemming Elbæk er desuden specialevejleder indenfor offentligretlige emner
  • Uddannelse: Cand.jur Århus Universitet 2006 Advokat 2010 Møderet for Landsret 2016.
  • Medlemsskaber og tillidsposter: Medlem af Advokatsamfundet Medlem af Danske Miljøadvokater. Medlem af Danske Selskab for Miljøret
 • profile image

  Bjørn Holtze

  Videnskabelig assistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Bjørn er ph.d.-privatist og er indskrevet i perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2018. Ph.d.-projekt titel: Den danske arbejdsmarkedsmodel i et moderne Europa. Hovedspørgsmålet i projektet er, hvorledes aftalefriheden for arbejdsmarkedets parter er indskrænket på baggrund af reguleringen fra EU. Der tages udgangspunkt i regulering på traktatniveau, således primært de frie bevægeligheder, i mindre omfang vil der også være fokus på sekundærregulering. Den danske tradition med regulering af arbejdsmarkedet gennem kollektive aftaler er kommet under stadig større pres, og udfordret af risikoen for social dumping i mange former. Projektet har derfor til hensigt at det juridiske samspil mellem den danske tradition og regulering fra EU, særligt for at klarlægge det råderum arbejdsmarkedets parter har, uden at dette krænker forpligtigelserne i forhold til EU-retten. Hovedvejleder er Lektor Thomas Rønfeldt
 • profile image

  Søren Dalsgaard Jakobsen

  Undervisningsassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Nuværende beskæftigelse: Advokatfuldmægtig ved Advokatfirmaet Børge Nielsen. Har særligt beskæftiget sig med lejeret, inkasso, proces og erstatningsret, og har ført sager ved de ordinære domstole, herunder både byret og landsret.
  • Undervisning: Varetager holdundervisningen i aftale- og erstatningsret på 1. semester for jura
  • Uddannelse: Cand.jur Aalborg Universitet 2015. Bestået prøven i procedure for Landsretten i 2018
 • profile image

  Nick Lissner Johansen

  Undervisningsassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Nuværende beskæftigelse: Partner hos Patrade A/S og specialist i immaterialret.
  • Undervisning: Varetager undervisningen i Immaterialret og European Intellectual Property Law på 8. semester for jura og erhvervsjura
  • Uddannelse: Cand.jur. Aalborg Universitet 2015
 • profile image

  Jacob Poulsen Mark

  Undervisningsassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Nuværende beskæftigelse: Advokat, Ass. Partner hos ADVODAN Aalborg A/S. Arbejder meget med insolvens og konkursbobehandling, lejeret og retssager.
  • Undervisning: Varetager funktioner inden for undervisningen i EU-ret, herunder den skriftlige eksamen. Tilknyttet som vejleder i forbindelse med bachelorprojekter og specialeafhandlinger.
  • Uddannelse: Cand.jur. Aalborg Universitet 2013 Advokat 2016
  • Medlemskaber og tillidsposter: Medlem af Advokatsamfundet. Bestyrelsen hos De Jurastuderendes Retshjælp – Aalborg
 • profile image

  Shapol Nejad Enggaard

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Nuværende beskæftigelse: Advokat og partner hos Storm Advokatfirma. Mit primær arbejdsområde har siden 2007 været forsikrings- og erstatningsret. Ekstern lektor
  • Undervisning: Varetager undervisningen i Forsikringsret på kandidatuddannelsen for jura og erhvervsjura.
  • Uddannelse: Cand.jur Århus Universitet 2007. Advokat 2010.
  • Medlemsskaber og tillidsposter: Medlem af advokatsamfundet. Medlem af Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret Medlem af Foreningen af Procedureadvokater
 • profile image

  Jens Pontoppidan

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Nuværende beskæftigelse: Advokat. Partner i Advokathus Nord. Beskæftiger sig med erhvervsret, herunder selskabsret og kontrakter, samt insolvensret som fast medhjælper i konkurssager.
  • Undervisning: Underviser i obligationsret.
  • Uddannelse: Cand.jur Århus Universitet Advokat
 • profile image

  Magnus Vagtborg

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Nuværende beskæftigelse: 2015/nu: Owner|CEO, United Tax Network 2017/nu: Ekstern Lektor, Aalborg Universitet 2015/nu: Regional Director, ActivPayroll 2015/nu: Senior Advisor, Corit Advisory P/S *Tier 2* ITR, 2017 2014/nu: Correspondent On Danish Tax Introduction, IBFD
  • Undervisning: Varetager undervisningen i casebaseret international skatteret (valgfag) på 7. semester Cand.merc.(jur.) og Cand.jur.
  • Uddannelse: 2018 (forventet): CBA, Influential Leadership, AVT Business School. 2018: CBA, Strategic Leadership, AVT Business School. 2011: Cand.Jur., Aalborg Universitet. 2010: BA.Jur., Aalborg Universitet. 2009: Cand.Merc.(-jur.), Aalborg Universitet. 2007: Ha.(-jur.), Aalborg Universitet.
  • Medlemsskaber og tillidsposter: Medlem af Dansk Skattevidenskabelig forening. Medlem af advisory boardet for International House North Denmark (Business Aalborg).
 • profile image

  Niels Stengaard Vase

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Nuværende beskæftigelse: Advokat (H) og partner hos HjulmandKaptain. Beskæftiget med erhvervsret med særlig vægt på forsikringsret, erstatningsret, forvaltningsret, miljø- og energi ret samt persondataret. Ekstern lektor
  • Undervisning: Varetager undervisningen i forsikringsret på 6. og 8. semester for jura og erhvervsjura
  • Uddannelse: Cand.jur Århus Universitet 1979 Advokat 1982 Møderet for Landsret 1982 Møderet for Højesteret 2015
  • Medlemskaber og tillidsposter: Medlem af advokatsamfundet
 • profile image

  Ditte Frederiksen Østergaard

  Ekstern lektor

 • Arbejdsfunktioner

  • Advokat ved STORM Advokatfirma
  • Underviser i familie-arveret på 2. semester siden 2011.
  • Cand.jur 2008. Advokat i 2011. Møderet for Landsretten siden 2012.
  • Medlem af Advokatsamfundet. Medlem af Danske Familieadvokater. Medlem af Danske Arveretsadvokater.
 • profile image

  Niclas Friis Hay

  Undervisningsassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Arbejder til dagligt ved Ankestyrelsen
  • Underviser i Formueret
  • Klyngevejleder i EU-ret og bachelorvejleder
medarbejdere ved Juridisk Institut

Fibigerstræde 4 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9940 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332