Nye bøger

Nye bøger

I starten af hver måned vil der komme en opdateret liste over nye bøger på Juridisk Bibliotek. De fleste af disse bøger vil være at finde på hylderne på din højre hånd, når du kommer ind på biblioteket. Hylderne er markeret med "nye bøger - til udlån".

Nye bøger på Juridisk Bibliotek – juni 2016

Til udlån:

 • ”International miljøret - fra rammerne til reglerne” af Winnie Kjølby Koester, og Veit Koester, 1. Udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016
 • ”Robust mandat - juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede” af Peter Vedel Kessing og Andreas Laursen, 1. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016
 • ”Direktørkontrakten - Rettigheder, pligter, ansvar” af Jørgen Boe m.fl., 8. udg., Karnov Group, 2016
 • ”International business law” af Bjarke Tinten m.fl., 1. udg., Hans Reitzel, 2016
 • ”Naturret som samfundskritik” af Peter Høilund, 1. udg., Multivers, 2016
 • ”Straffeprocessuel oversigt - regler og afgørelser om betingelser, frister, fremgangsmåde mv.” af Jørgen Jochimsen, 2. udg., Karnov Group, 2016
 • ”Udbudsloven” af Steen Treumer m.fl, 1. udg., Ex Tuto, 2016
 • ”Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse ” af Mette Klingsten, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016
 • ”Grundlæggende udbudsret ” af Carina Risvig Hamer, 1. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016
 • ”Retssystemet og juridisk metode” af Peter Blume, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016
 • Håndbøger (ikke til udlån):
 • ”Voldgiftsloven - med kommentarer” af Niels Schiersing, 1. Udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016
 • ”Almindelige fonde og faglige foreninger - Fondsloven med kommentarer” af Lennart Lynge Andersen, 7. reviderede udg., Karnov Group, 2015