AAU logo

Juridisk Institut

Arbejdsmiljøorganisation

ARBEJDSMILJØORGANISATION

Arbejdsmiljøorganisationen består af arbejdsmiljølederen og arbejdsmiljørepræsentanten. Disse mødes ca. 1 gang månedligt for at drøfte arbejdsmiljørelaterede forhold. På møderne vurderes det, hvorvidt opståede emner kan håndteres af udvalget eller om de skal sendes videre til drøftelse i instituttets fællesudvalg (FU). Fællesudvalget får løbende orientering om beslutninger truffet af arbejdsmiljørgruppen.

 

MEDLEMMER

Ulla Steen, Institutleder (Arbejdsmiljøleder)

Hanne Kragh, Kontorfuldmægtig (Arbejdsmiljørepræsentant)

Mødeplan arbejdsmiljø

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012-2015

På Aalborg Universitet (AAU) prioriteres medarbejdernes trivsel, hvorfor bl.a. universitetets strategi sætter fokus på arbejdsmiljøet. Det fysiske, psykiske og sikkerhedsmæssige arbejdsmiljø er med til at definere medarbejdernes trivsel, derfor gennemføres en løbende APV-proces 2012 til 2015, som indbefatter en fælles arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsundersøgelse for hele universitet. Yderligere information om APV.

APV for Juridisk Institut kan du se på disse links:

Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332