AAU logo

Juridisk Institut

Fællesudvalg

Fællesudvalg

Ved Juridisk Institut er Arbejdsmiljøudvalget og Samarbejdsudvalget lagt sammen jf. virksomhedsaftale. Gennem en    sammenlægning af disse vitale organer smidiggøres kommunikation og vejen mellem medarbejder og ledelse effektiviseres og forenkles. Fællesudvalget varetager de de funktioner, der følger af de relevante retningslinjer for samarbejde, sikkerhed og sundhed. Dette sker gennem afholdelse af møder samt gennemførelse af egentlig efteruddannelse.                                                              

Medlemmer:

Ulla Steen, Institutleder (formand)

Birte Solvej Neve, Områdeleder/ konstitueret sekretariatschef

Line Bune Juhl, studielektor

Gitte Abrahamsen, lektor

Trine Schultz, lektor

Britt Justenlund, kontorfuldmægtig

Hanne Kragh, kontorfuldmægtig (arbejdsmiljørepræsentant) 

Joan Yde Ulstrup, kontorfuldmægtig

 

Mødeplan 2020

Dato Dagsorden / Referat
6. januar Aflyst
5. februar Dagsorden / Referat
6. marts  
3. april  
9. juni  
7. september  
7. oktober  
9. november  
7. december  

 

Mødeplan 2019

Dato

Dagsorden / Referat

1. februar 2019

Dagsorden / Referat

1. marts 2019

Dagsorden / Referat

1. april 2019

AFLYST

2. maj 2019

Dagsorden / Referat

11. juni 2019

Dagsorden / Referat

1. juli 2019

AFLYST

2. september 2019

Dagsorden / Referat

1. oktober 2019

AFLYST

1. november 2019

Dagsorden / Referat

2. december 2019

Dagsorden / Referat

 

mødeplaner fra tidligere år
Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332