AAU logo

Juridisk Institut

Institutråd

Institutråd

Institutrådet har til opgave:               

  1. at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på hovedområdeniveau,
  2. at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger,
  3. at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet,
  4. at drøfte lokalefordeling samt
  5. at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger.
     

Medlemmer:

Ulla Steen, Institutleder

Liselotte Madsen, Professor MSO

Birgit Feldtmann, Professor MSO

Torsten Bjørn Larsen, Lektor                         

Birte Solvej Neve, Områdeleder/ konstitueret sekretariatschef

Birgitte Thomsen Bisgaard, Kontorfuldmægtig

Laura Lysholm Haugland, Studenterrepræsentant 

 

Udvalgets periode er: 1/2 2020 - 31/10 2024.

Regler for valg til Institutråd

Du kan læse mere om institutråd i Aalborg Universitets vedtægter.

Mødeoversigt for institutråd 2020

Dato Dagsorden / Referat
4. februar Dagsorden / Referat
31. marts  
29. maj  
31. august  
30. oktober  
15. december  

Mødeplan 2019

Dato Dagsorden/Referat

Torsdag den 31. januar
Udsat til mandag den 25. februar

Dagsorden - Referat

Torsdag d. 21. marts

AFLYST

Mandag d. 29. april

Dagsorden - Referat

Torsdag d. 29. august

Dagsorden - Referat

Mandag d. 30. september

AFLYST

Torsdag d. 14. november

AFLYST

 

mødeplaner fra tidligere år
Juridisk Instut | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 4 | DK-9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 | Email: law@law.aau.dk | EAN 5798000421332