AAU jura-professor formand for nyt Planklagenævn

Lagt online: 13.02.2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har netop nedsat det nye Planklagenævn og har i den forbindelse udpeget professor ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet Carsten Munk-Hansen som formand. Planklagenævnet bliver en del af det nyetablerede Nævnenes Hus i Viborg sammen med en række andre statslige klagenævn. Hensigten med etableringen af Nævnenes Hus er at skabe én indgang for klagesager og et stærkt fagligt juridisk miljø, der kan bidrage til en bedre og mere effektiv sagsbehandling i de forskellige nævn. Regeringen gennemfører samtidigt en række ændringer i planloven.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler i en pressemeddelelse om udnævnelsen: ”Moderniseringen af planloven har indebåret et behov for et nyt klagesystem på planområdet, og jeg er derfor glad for, at jeg kan præsentere det nye Planklagenævn med Carsten Munk-Hansen som formand.” 

Planklagenævnet sammensættes af medlemmer, der foruden generelle juridiske kompetencer har konkret viden og indsigt i henholdsvis planforhold, vækst og erhvervsudvikling, landskabs- og kulturforhold og miljø- og naturforhold, samt lægemedlemmer. Der er 11 medlemmer i nævnet.

Professor Carsten Munk-Hansen udtaler: ”Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet i det nye Planklagenævn, og til den spændende udfordring det er, at starte det nye nævn op. Jeg ser frem til samarbejdet med de øvrige nævnsmedlemmer og med Nævnenes Hus. Samtidig er Nævnenes Hus i Viborg en ny, stor og spændende juristarbejdsplads i Jylland. Det er min forventning, at Juridisk Institut også på dette område får inddraget erfaringer fra det praktiske liv, og at vi yderligere udbygger koblingen mellem teori og praksis, som er kendetegn for Juridisk Institut og Aalborg Universitet.”

Læs mere om Planklagenævnet på Erhvervsministeriets hjemmeside (Link: http://em.dk/nyheder/2017/02-10-nyt-planklagenaevn)

Læs mere om Professor Carsten Munk-Hansen

Kontakt Carsten Munk-Hansen:

Email: cmh@law.aau.dk
Telefon: 9940 2847
Mobiltelefon: 2032 8699

Niels Jernes Vej 6b - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9873 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332