Juridisk Institut

Bachelorprojekt om ransomware blev til videnskabelig artikel

Bachelorprojekt om ransomware blev til videnskabelig artikel

Lagt online: 22.06.2021

Alexander Dietz Pagter, Emil Løgstrup Myrup, Magnus Ellermann og Rune Nygaard Larsen, jurastuderende på Aalborg Universitet, skrev i foråret 2020 bachelorprojekt om forbrydelsen Ransomware med adjunkt Lene Wacher Lentz som vejleder. Lene så hurtigt, at de studerende var virkeligt dygtige både på juraen og det teknologiske og, at der var god kemi i samarbejdet. Derfor foreslog Lene, at de sammen videreudviklede ideerne fra projektet i en videnskabelig artikel ”Ransomware i dansk strafferet”. Artiklen blev publiceret i Tidsskrift for Kriminalret, nr. 4/2021, s. 361-370 (kræver abonnement).

Udbredt og økonomisk skadelig IT-forbrydelse

Adjunkt Lene Wacher Lentz forklarer, at artiklen undersøger forbrydelsen ”ransomware”, hvor forurettedes computer eller IT-system aflåses, og forbryderen kræver løsepenge for, at man får kontrollen tilbage.

Europol vurderer, at ransomware er en af de mest udbredte og økonomisk mest skadelige IT-forbrydelser i EU-medlemslandene. Spørgsmålet er, om den danske straffelov er på omgangshøjde med den nye kriminalitet. Umiddelbart ligner ransomware afpresning i digital form. Imidlertid er afpresning møntet på beskadigelse af ”gods”, og trussel om beskadigelse af data vil i de fleste tilfælde falde uden for bestemmelsen.


Begejstrede studerende samarbejdede digitalt om bachelorprojekt og artikel

Alexander, Emil, Magnus og Rune er begejstrede over at have fået muligheden for at publicere en artikel: “Det har været en enormt fed mulighed at få lov at arbejde med artiklen. Da vi startede med projektet var vi på bar bund i forhold til emnet, eftersom der ikke rigtig fandtes noget juridisk litteratur omkring ransomware – men vi kastede os ud i det, og Lene var heldigvis rigtig god til at komme med ideer til, hvordan vi kunne gribe det an.

Da Lene, efter vi var færdige med vores bachelor, skrev til os og spurgte, om vi havde lyst til at gå videre med det, blev vi meget beærede. Der er ingen tvivl om, at Lene har været en kæmpe drivkraft først i forhold til at igangsætte processen og senere at sparke den i kassen. På grund af corona blev en stor del af bachelorprojektet og artiklen arbejdet digitalt, hvilket også var en speciel oplevelse. Det havde både fordele og ulemper, da det gjorde arbejdsprocessen meget fleksibel, men af til kunne vi godt savne den sparring og den stemning, der opstår, når man sidder sammen. Vi har dog været rigtig glade for det, og er meget tilfredse med resultatet.”

 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332