Juridisk Institut

BESKYTTELSE OG BÆREDYGTIG BENYTTELSE AF HAVOMRÅDER

Lagt online: 14.01.2021

Forskningsgruppen Global and Transnational Law på Juridisk Institut har i samarbejde med førende nationale og internationale forskningsmiljøer og aktører en fremtrædende forskningsmæssig spidskompetence i forhold til De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS) og det generelle havretlige reguleringssystem.

Forskningen vedrører både teoretiske overvejelser i forhold til UNCLOS som et reguleringssystem, og konkrete problemstillinger i forhold til den retlige regulering og konkrete håndhævelse. Det spiller for eksempel en rolle i forhold til den retlige ramme for beskyttelse af havmiljøet.

EFFEKTIV BESKYTTELSE AF HAVMILJØET

- Lidt forenklet sagt, så kræver en effektiv beskyttelse af havmiljøet ikke alene en passende retlig ramme, både på national og international plan, men også en effektiv gennemførelse af den retlige ramme og en effektiv håndhævelse fra staterne og andre relevante aktører. En effektiv beskyttelse af havmiljøet kræver derudover også et velfungerende samarbejde mellem stater, nationale og internationale institutioner og andre relevante aktører, for eksempel skibsfarten. Vi inddrager derfor ikke alene en analyse af de eksisterende retlige reguleringer, men inddrager også spørgsmålet om, hvordan denne ramme fungerer i virkeligheden og hvilke mulige retlige eller faktiske barrierer, der kunne være for beskyttelsen og en bæredygtig benyttelse af havområder, fortæller professor (MSO) Birgit Feldtmann, Juridisk Institut.   

UNCLOS og det generelle havretlige system er et centralt element i opfyldelsen af verdensmål nr. 14. Ligeledes bidrager forskningen i reguleringssystemet for beskyttelse og bæredygtig benyttelse af havområder til verdensmål nr. 16, hvor retssikkerhed og ikke mindst etablering af ansvarlige og gennemsigtige institutioner med deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser udgør centrale indholdsmæssige elementer med målopfyldelsesindikatorer.

SDG: Bidrag til verdensmål nr. 14 og 16

LÆS MERE

AAUs bæredygtighedsportal
GTLAW VBN profil
Yderligere info om GTLAW gruppen
Flyer om GTLAW og Polsea
Youtube film om GTLAW og Polsea 

KONTAKT

Professor (MSO) Birgit Feldtmann, Juridisk Institut, bfe@law.aau.dk / 99402190

 

 

 

 

 

 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332