Juridisk Institut

Birgit Feldtmann udpeget som AAUs repræsentant i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder

Birgit Feldtmann udpeget som AAUs repræsentant i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder

Lagt online: 15.03.2021

Dr. jur, professor MSO Birgit Feldtmann er blevet udnævnt til Aalborg Universitets nye repræsentant i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder. Hun afløser lektor Jesper Lindholm som AAUs repræsentant. 
Instituttets bestyrelse består af 14 medlemmer, som udpeges af universiteterne, Rådet for Menneskerettigheder, Grønlands Råd for Menneskerettigheder og medarbejderne på instituttet. Medlemmerne vælges for fire år ad gangen og kan højst sidde i to valgperioder.

Institut for Menneskerettigheder arbejder for at fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet. Birgits forskning peger direkte ind i dette emnefelt da den har sit udgangspunkt i strafferet (i bred forstand) og ofte bevæger sig i spændingsfeltet mellem national regulering, folkeret og menneskerettigheder.

 

Læs hele artiklen om den nye bestyrelse for Institut for Menneskerettigheder.

Læs mere om Birgit Feldtmanns forskning mv. på hendes VBN profil.
 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332