DANMARKS FØRENDE EKSPERTER I FORVALTNINGSRET DISSEKERER MYNDIGHEDERNES PLIGTER OG PRAKSIS

DANMARKS FØRENDE EKSPERTER I FORVALTNINGSRET DISSEKERER MYNDIGHEDERNES PLIGTER OG PRAKSIS

Aalborg Universitets nyudnævnte professor Sten Bønsing står i spidsen for Danmarks største konference i forvaltningsret. Den 23. og 24. januar mødes 400 forskere og praktikere for at diskutere digital forvaltning, forvaltningsret og socialret.

Lagt online: 17.01.2018

Inhabilitet, kommunalfuldmagt, databeskyttelse, menneskerettigheder, myndigheders erstatningsansvar og det offentliges adfærd på sociale medier. Dette er blot et lille udpluk af de temaer og emner, som 400 ekspert, forskere og praktikere vil behandle på Aalborg Universitets forvaltningsretskonference 2018. Konferencen, der løber af stablen den 23. og 24. januar, holdes i samarbejde med Kammeradvokaten og omfatter flere end 20 faglige indlæg om socialret, forvaltningsret og digital forvaltning.

OVERVÆLDENDE INTERESSE

- Vi har længe haft et ønske om at præsentere den nyeste forskning og de bedste erfaringer fra praksis på det forvaltningsretlige område. Med Forvaltningskonference 2018 får eksperter, praktikere og forskere nu mulighed for at videndele og diskutere forvaltningsret – både overordnet og inden for mere specialiserede områder som fx prøvelser af socialretlige sager, digitaliseringens betydning for aktindsigt og offentlige myndigheders kontrakter. Interessen for konferencen har været meget overvældende. Det er landets ypperste juridiske eksperter og forskere, der har sagt ja til at komme og holde oplæg, og derfor kan vi præsentere et program, som matcher de største europæiske fagkonferencen inden for området, fortæller professor og initiativtager Sten Bønsing fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

PROMINENTE HOVEDTALERE OG INDLÆGSHOLDERE

Hovedtalerne på konferencen bliver Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, fhv. højesteretspræsident Børge Dahl og advokat Sune Fugleholm fra Kammeradvokaten. Desuden vil forskere i forvaltningsret, retsinformatik, socialret og medieret fra landets universiteter præsentere deres nyeste forskningsresultater. Ligeledes vil specialister og ledere fra de største advokatfirmaer, Kammeradvokater, Ankestyrelsen, Folketingets Ombudsmand og Institut for Menneskerettigheder giver konferencedeltagerne en unik indsigt i forskellige dele af det forvaltningsretlige område.

Læs mere Forvaltningskonference 2018 på http://www.law.aau.dk/forskning/konference-forvaltningsret/

KONTAKT

Professor, ph.d. Sten Bønsing, Juridisk Institut, Aalborg Universitet, tlf. 9940 8269, mobil
2298 0717 eller email sb@law.aau.dk.

Niels Jernes Vej 6b - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9873 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332