AAU logo

Juridisk Institut

Danske regler for brug af persondata i forskningen skal op til EU-eksamen

Danske regler for brug af persondata i forskningen skal op til EU-eksamen

Hvad må forskerne gøre med vores helbredsoplysninger? Det spørgsmål skal professor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet sammen med juridiske forskere fra de andre danske universiteter finde svar på.

Lagt online: 09.05.2018

I et stort tværvidenskabeligt forskningsprojekt skal landets fremmeste juridiske forskere undersøge, hvilke konsekvenser EU's nye regler for beskyttelse af persondata får for de danske regler for brug af sundhedsoplysninger i forskningen. Fra Aalborg Universitet deltager professor Sten Bønsing fra Juridisk Institut i forskningsarbejdet. Projektet, der ledes af Syddansk Universitet, har fået 4 mio. kr. i forskningsstøtte af Lundbeckfonden.

SUNDHEDSVIDENSKABELIG FORSKNING I FREMTIDEN

Professor Sten Bønsings bidrag til det tværvidenskabelige forskningsprojekt er primært at undersøge grænserne og begrænsningerne for anvendelse af sundhedsoplysninger og persondata, når de bruges i forskningsøjemed. Den juridiske analyse skal sikre, at danske forskere ikke bryder EU-lovgivningen, når de indsamler og behandler sundhedsoplysninger. Samtidig skal analysen afdække, om mulighederne for at forske i sygdomme og lægemidler forringes, da det vil få store konsekvenser for den sundhedsvidenskabelige forskning både nationalt og internationalt.

- AAU skal bidrage med en analyse af, hvilke konsekvenser den nye EU-databeskyttelsesforordning har for forskernes mulighed for at bruge sundhedsdata i deres forskning. Andre dele af forskningsprojektet vil fokusere på de sundhedsjuridiske aspekter af sundhedsforskning. Efterfølgende vil der blive afholdt symposier, hvor jurister og sundhedsforskere skal diskutere forskningsresultaterne. Afslutningsvis vil de juridiske analyser blive samlet i en bog til brug for sundhedsforskning generelt, fortæller han.  

Foruden juridiske forskere deltager sundhedsforskere i projektet, så der sikres en forankring af den juridiske forskning i den medicinske forskning.

Projektet ”JURFAST – Juridiske rammer for forskeres anvendelse af sundhedsdata” forventes afsluttet i 2020.
 

KONTAKT

Professor Sten Bønsing, Juridisk Institut, Aalborg Universitet, tlf.: 9940 8269 eller e-mail: sb@law.aau.dk

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332