Juridisk Institut

EXCELLENT FORSKER OG ÆRESDOKTOR SÆTTER BØRNS RETTIGHEDER PÅ DEN GLOBALE DAGSORDEN

EXCELLENT FORSKER OG ÆRESDOKTOR SÆTTER BØRNS RETTIGHEDER PÅ DEN GLOBALE DAGSORDEN

Professor, dr.jur. Kirsten Sandberg fra Universitetet i Oslo er indstillet som æresdoktor ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Udnævnelsen finder sted ved en online ceremoni den 15. april.

Lagt online: 12.04.2021

Det er en internationalt højt profileret forsker i børns rettigheder, som er indstillet som ny æresdoktor ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Dr.jur. Kirsten Sandberg er professor i jura ved ”Institutt for offentlig rett” på Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun erhvervede sin doktorgrad i 2003 på en afhandling om "Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse".

Inden sin akademiske karriere har Kirsten Sandberg bl.a. været embedsmand ved Det Kongelige Norske Justisdepartement og de norske domstole. Sideløbende med den videnskabelige karriere har hun beklædt administrative poster i det videnskabelige miljø, bl.a. som prodekan for uddannelser ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

BRÆNDER FOR BØRNS RETTIGHEDER

Professor, dr.jur. Kirsten Sandberg er anerkendt i både ind- og udland for en omfattende videnskabelig produktion i både norske, danske og internationale tidsskrifter og bøger. Hendes juridiske speciale er børns rettigheder med et ganske omfattende fokus på hele spektret af situationer, hvor disse retsspørgsmål er relevante - bl.a. børns rettigheder i konkrete sager, rettigheder i forbindelse med asylsager, rettigheder mellem børn og forældre i uddannelsessammenhæng m.v. Derudover har hun arbejdet med emner inden for forvaltningsret og kvinderet.

Ifølge Børns Vilkår viser dansk og international forskning, at det er af afgørende betydning for belysningen af en sag og chancerne for at skabe vellykkede foranstaltninger, at barnet høres og inddrages. Ligeledes vil børn oftere bakke op om beslutninger, når de oplever, at de har haft indflydelse på processen. Derfor er forskning i børns rettigheder vigtig, fordi manglende inddragelse har store konsekvenser både foranstaltningsmæssigt, menneskeligt og demokratisk.

- Børns rettigheder er et utroligt vigtigt emne at sætte fokus på, og derfor er vi meget stolte over, at Kirsten Sandberg har sagt ja til at blive indstillet som æresdoktor, siger prodekan for uddannelse Malene Gram, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

SÆTTER RETNING FOR FORSKNINGEN I BØRNERET

- Juridisk Institut og Aalborg Universitet vil med Kirsten Sandberg som æresdoktor få en excellent juridisk forsker, der har formået at sætte børns rettigheder på den globale dagsorden, og som fremadrettet kan være med til at sætte retning for menneskeretsforskningen og forskningen på børneretsområdet på Aalborg Universitet, fortæller professor Trine Schultz, Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

Den 1. januar 2019 tiltrådte Kirsten Sandberg et Obel-gæsteprofessorat på Juridisk Institut hvor hun bl.a. har været med til at sætte dagsordenen inden for instituttets tværgående forskningsemne menneskerettigheder. Samarbejdet vil blive udbygget i de kommende år - ikke mindst set i lyset af FNs verdensmål og den tilknyttede juridiske forskning. Allerede nu er et meget lovende samarbejde blevet konsolideret på trods af en periode præget af Covid-19. Kirsten Sandberg har været inspirator og bidraget til Juridisk Instituts antologi om ’Childrens Rights’, og hun fungerer som mentor for adjunkt Anne Mørk, der er medlem af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets talentprogram. Det seneste initiativ er en artikel om tvangsbortadoption af børn i samarbejde med tre forskere fra instituttets Social Law Research Centre.
Der er derfor store forventninger til det fremadrettede samarbejde med Kirsten Sandberg i dobbeltrollen som Obel-gæsteprofessor og æresdoktor.

INTERNATIONALE TOPPOSTER og priser

Professor, dr.jur. Kirsten Sandberg har beklædt en række vigtige, herunder internationale, poster, bl.a. som formand for FN's komite for barnets rettigheder (UN Committee on the Rights of the Child) fra 2013 til 2015. Ligeledes har hun igennem en årrække været en yderst værdsat samarbejdspartner for Juridisk Instituts Social Law Research Centre samt Center for Family Law, Practicies and Policies.
Kirsten Sandberg har desuden modtaget UNICEF Prisen 2018 og H.M. The King’s Gold Medal. Ligeledes er hun udnævnt til æresdoktor ved Lunds Universitet.

LÆs og se mere

 

Legal Protection of Refugee and Migrant Children: Lindholm, J. & Sandberg, K., 6 apr. 2020, Children's Rights : The Convention on the Rights of the Child in Danish Law. Schultz, T., Mørk, A. & Hartoft, H. (red.). Copenhagen: Djøf Forlag, s. 177-214 38 s.

 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332