Juridisk Institut

forskning i antikorruption UNDERSTØTTER UDMØNTNINGEN AF FN’S VERDENSMÅL

forskning i antikorruption UNDERSTØTTER UDMØNTNINGEN AF FN’S VERDENSMÅL

Forskningen i antikorruptionsregler og årlige afrapporteringer til EU-kommissionen skal sikre, at Danmark til enhver tid lever op til de højeste regler.

Lagt online: 22.01.2021

Juridisk institut er med helt i front både nationalt og internationalt med forskning i udvikling af regler om korruption. Forskning, som kan være med til at sikre etablering af ansvarlige og gennemsigtige institutioner i henhold til FN’s Verdensmål nr. 16. Og forskningen, som anvendes direkte af de retshåndhævende myndigheder i Danmark, bl.a. politi, anklagemyndighed og domstolene i konkrete sager.

Særligt professor Sten Bønsings forskning i regler om karenstid ved personers skift fra offentlige hverv til privat ansættelse (såkaldt ”svingdørsregler”) er banebrydende, da forskningen bidrager til en fastlæggelse af, hvordan regler vil kunne udarbejdes, hvis den lovgivende magt ønsker at forebygge korruption. Ligeledes vil korruptionsforebyggende regler kunne efterkomme en international kritik, da Danmark modsat det meste af verdenen mangler sådanne regler, hvilket er påpeget i flere internationale korruptionsanalyser af Danmark, bl.a. GRECO’s 5. korruptionsevaluering og EU-Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020, Danmark.

KORRUPTION SKABER INEFFEKTIVE SAMFUNDSSTRUKTURER

- Både forskningen i antikorruptionsregler og vores årlige afrapporteringer til EU-kommissionen skal sikre, at vi til enhver tid lever op til de højeste regler. Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden, men det skal ikke blive en sovepude, for det kan hurtigt gå skævt. Et lavt korruptionsniveau i et land er ikke bare et moralsk ideal om retfærdighed, men kan omsættes i effektivitet og penge. Korruption giver ineffektive samfundsstrukturer, hvor det ikke er de bedste og billigste løsninger, der vinder. Derfor er det en god forretning at have et lavt korruptionsniveau, siger professor Sten Bønsing, Juridisk Institut.

ÅRLIGE AFRAPPORTERINGER TIL EU-KOMMISSIONEN

Sten Bønsing står for 3 til 4 årlige afrapporteringer til EU-kommissionen om Danmarks overholdelse af internationale anti-korruptionsanbefalinger. Disse rapporter fokuserer bl.a. på bæredygtige systemer, der sikrer et retligt robust retsstatssystem, der kan modstå korruption, svindel, pengehvidvask og magtmisbrug.
 

LÆS MERE

KONTAKT

Professor Sten Bønsing, Juridisk Institut, sb@law.aau.dk

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332