Forskningsophold i Grønland

Forskningsophold i Grønland

Lektor Birgit Feldtmann fra Juridisk Institut har denne sommer været på forskningsophold i Grønland som led i projektet “Policing at Sea (PolSEA)”.

Lagt online: 16.08.2017

Projektet PolSEA behandler såkaldte policing opgaver til søs, som for eksempel suverænitetsudøvelse, redningssystemet til søs (såkaldt SAR), kontrol- og overvågning f.eks. ifm. fiskeri og generelle politiopgaver. Et fokuspunkt i projektet er det arktiske havområde, og et af hovedformålene med projektet er, at det skal gennemføres i samarbejde med relevante interessenter, så forskningsresultaterne kan bidrage til praktiske løsninger af de reelle problemer, som er forbundet med policingopgaver til søs. Opholdet i Grønland blev derfor brugt på at holde møder med adskillige aktører på det maritime retshåndhævelsesområde, herunder Arktisk Kommando, Politimesteren i Grønland, Fiskeriinspektøren, Greenland Pilot Service, Royal Arctic Line og mange flere.

En af de udfordringer, som Grønland og det arktiske havområde står overfor, er den øgede krydstogstrafik. Klimaforandringerne har gjort krydstog i det arktiske muligt, men det er stadigvæk et farligt område at sejle i. Spørgsmålet i denne forbindelse er om den internationale havret i sin nuværende form tilbyder en tilstrækkelig retlig ramme for at håndtere de udfordringer, som sejlads i det arktiske hav medfører, eller om der er behov for yderligere regulering. Dette spørgsmål blev blandt andet vendt med Hr. Rosario G. Vasta, kaptajn på Krydstogtskibet Seven Seas Explorer og kollega på PolSEA professor Kim Østergaard fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet.

 

Læs mere om PolSEA her 

Niels Jernes Vej 6b - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9873 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332