Juridisk Institut

Hævn og forsoning i folkeretten – ved Jesper Lindholm

Hævn og forsoning i folkeretten – ved Jesper Lindholm

Kan man skabe en universel og folkelig retfærdighedsfølelse?

Lagt online: 07.03.2018

Mandag den 12. marts vil Folkekirkens Hus underkaste hævnen og dens udtryk i litteraturen og samfundsdebatten en nøjere undersøgelse. Emnet er den forurettelse, der ikke når at blive til hævn, men i stedet lader sig forsone.

Denne aften vil Jesper Lindholm, lektor, ph.d. i folkeret, menneske- rettigheder og asyl på Aalborg Universitet, næstformand i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder og bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Nødhjælp, belyse emnet fra sit faglige område. Det bliver spændende foredrag om hævn, forsoning og retfærdighedsfølelse i juridisk perspektiv.

Yderligere information om arrangementet kan findes på Folkekirkens Hus' hjemmeside 

For yderliger information kontakt 

Lektor, ph.d. Jesper Lindholm på e-mail: jl@law.aau.dk

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332