Juridisk Institut

Hanne Hartoft optaget som medlem af Det Kriminalpræventive Råd

Hanne Hartoft optaget som medlem af Det Kriminalpræventive Råd

Lagt online: 03.12.2021

Med virkning fra 1. april 2022 indtræder lektor ph.d. Hanne Hartoft som selvstændigt medlem af Det Kriminalpræventive Råd. De seneste 3 år har Hanne været medlem af rådet som repræsentant for Børnerådet.

Det kriminalpræventive Råd arbejder for at forebygge kriminalitet, herunder børn- og ungdomskriminalitet og fungerer som videnscenter og projektorganisation hvor netværket af medlemsorganisationer og personer spiller en aktiv rolle. Det er Hannes interesse for børn og unges retsforhold, herunder i mødet med retssystemet, der er grundlag for hendes optagelse i Rådet.

På Det Kriminalpræventive Råds plenarforsamling d. 18. november 2021 blev Hanne Hartoft og grundlægger af CfDP Anni Marquard budt velkommen i anledning af deres optagelse i rådet af sekretariatschef Anna Karina Nickelsen, formand Erik Christensen og næstformand Thomas Brenøe, 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332