Juridisk Institut

Hvorfor må ApS'er ikke bruge andelscrowdfunding (equity crowdfunding) i Danmark?

Hvorfor må ApS'er ikke bruge andelscrowdfunding (equity crowdfunding) i Danmark?

Lagt online: 17.05.2023

Folketinget diskuterer pt. regulering af crowdfunding, et emne som Juridisk Instituts forskergruppe CLEAR allerede har fokus på. Således har CLEAR stillet skarpt på juraen i andelscrowdfunding i et webinar med deltagelse af disse retsvidenskabelige gæster:

  • Lektor Thomas Neumann, forskningsleder af CLEAR
  • Ph.d.-stipendiat Cecilie Højvang Christensen
  • Advokatfuldmægtig Layal Serhan
  • Professor Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet

Highlights fra webinaret, som du også finder i videoen:

  • ApS’er må ikke andelscrowdfunde pga. forbud i selskabsloven.
  • Forbuddet rammer alle ApS’er, men ikke A/S, kommanditselskaber og andre.
  • Forbuddets rigtighed og relevans kan betvivles.
  • Forbuddet har rod i sondringen mellem offentlige og private selskaber.
  • Forbuddet gør at danske ApS’er enten må gå til udlandet, skifte selskabsform eller foretage andre retlige konstruktioner for at få adgang til andelscrowdfunding.

Bonus-info i webinaret:

Selv med en fjernelse af forbuddet står spørgsmål om beskatning, exit fra investering, kendskab m.m. som barrierer for andelscrowdfunding i Danmark. Investorer i andelscrowdfunding vil være beskyttet af reglerne i EU’s crowdfundingforordning.

Er du nysgerrig på den forskningsbaserede viden om andels- og andre crowdfundingtyper i Danmark og udlandet? Så kontakt CLEAR.Retsvidenskabelige kilder:


Aktuelle selskabs- og skatteretlige aspekter af aktiecrowdfunding af Thomas Neumann i Erhversjuridisk Tidsskrift ET.2022.154

Anpartsbaseretcrowdfunding -om adgangen til at lovliggøre anpartsselskabers anvendelse af equity-crowdfunding samt den potentielle regulering heraf af Amanda Emilia Kamph og Layal Sarhan i Erhvervsjuridisk Tidsskrift ET.2022.227

Crowdfundingforordningen og anpartsselskaber af Jesper Lau Hansen i Erhvervsjuridisk Tidsskrift ET.2023.044

 

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332