Jura professor Søren Sandfeld Jakobsen i udvalg

Søren Sandfeld Jakobsen er udpeget til Kulturministeriets udvalg om den fremtidige finansiering af dansk digital indholdsproduktion. Læs mere om udvalgets arbejde i artiklen og på Kulturministeriets hjemmeside

Lagt online: 10.03.2017

Søren Sandfeld JakobsenProfessor ved Juridisk Institut, Søren Sandfeldt Jakobsen er udpeget til Kulturministeriets ”Udvalg om den fremtidige finansiering af dansk digital indholdsproduktion”.

Baggrunden for udvalget er, at tv-forbruget flytter sig fra traditionel tv, herunder kabel-tv, til streaming og tv via apps. Disse nye digitale tv-former udbydes i stigende grad af udenlandske tjenesteudbydere som Netflix, Apple, Facebook m.fl. Ligeledes flytter annonceforbruget sig fra annoncer i traditionelle danske medier til annoncer på tjenester fra de førnævnte, primært amerikanske udbydere. Disse udbydere er i en række sammenhænge underlagt andre og mindre restriktive regler end danske udbydere.

Konsekvensen heraf er, at det bliver sværere og sværere at finansiere danske medieindhold i de audiovisuelle medier. Dette har også væsentlige afledte følger for en række andre aktører i det danske kulturliv, der leverer medieindhold og har ophavsrettigheder hertil, fx komponister og musikere, producenter, filminstruktører, forfattere, skuespillere osv.  

Udvalget skal belyse denne udvikling og undersøge mulige løsninger, herunder lovgivningsmæssige, der kan sikre den fremtidige finansiering af dansk medieindhold.

Udvalgsarbejdet skal afsluttes i november 2017. Udvalget afrapporterer til partierne bag medieaftalen 2015-2018, idet udvalgets arbejde og konklusioner skal indgå i forhandlingerne om et nyt medieforlig i 2018.

Udvalget består af en række eksperter, som er uafhængige i forhold til aktørerne på det danske tv-marked, med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkundskab. Se mere på Kulturministeriets hjemmeside om udvalget om den fremtidige digitale indholdsproduktion:

http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/nyt-udvalg-skal-se-paa-dansk-digital-indholdsproduktion/1/1/

Læs mere om Professor Søren Sandfeld Jakobsen

Kontakt Søren Sandfeld Jakobsen:

Email: ssj@law.aau.dk
Telefon: 9940 9879
Mobiltelefon: 2926 4735

Niels Jernes Vej 6b - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. 9940 9873 - Email: law@law.aau.dk - EAN 5798000421332