Juridisk Institut

Liselotte Madsen modtager legat: Revision af udbytteskatteregler forhindrer ikke svindel

Liselotte Madsen modtager legat: Revision af udbytteskatteregler forhindrer ikke svindel

Lagt online: 16.11.2021

Thomas Gerstenbergs Fond til Støtte for Retssikkerheden, som støtter retssikkerhed og demokrati i Danmark og udlandet, har tildelt Professor Liselotte Madsen et legat på kr. 25.000 for hendes påvisning af, at skatteminister Morten Bødskovs (S) lovforslag om revision af udbytteskattereglerne ikke vil kunne forhindre gentagelse en af den svindel som fandt sted fra ca. 2012 og fremefter hvor staten mistede i alt 12,7 milliarder kroner.

Ministerens reformforslag indeholdt umiddelbart et krav om dels et udgangspunkt om nettoindeholdelse af udbytteskat og dels et alternativ i kraft af en forudgående registrering af aktieerhvervelser i Danmark som betingelse for at ejeren kunne modtage udbytterefusion af den tilbagebeholdte skat, hvis nettoindeholdelse ikke kunne ske.  Liselotte Madsen gjorde dog opmærksom på, at dette ikke var tilfældet, hvis der f.eks. var tale om lånte aktier. I sådanne situationer ville der ikke kunne ske forudgående registrering, da registrering forudsatte at man var retmæssig ejer af aktierne. Der ville således stadig kunne ske refusion af indeholdt udbytteskat uden forudgående registrering. Lovforslaget var dermed mangelfuldt og er efterfølgende trukket tilbage.

Læs hele begrundelsen her.

Juridisk Institut  |  Fibigerstræde 4, 9220 Aalborg Øst  |  Tlf.: 9940 9940  |  E-mail: law@law.aau.dk  |  EAN: 5798 000 421 332